Typiske årsager til stress hos børn

Stress kan både blive udløst af store begivenheder og mere grundlæggende vilkår i et barns liv.

Hvis fx et barn har svært ved at aflæse andre mennesker, så kommer det nemt på overarbejde af at tilbringe mange timer i store fællesskaber, forklarer familierådgiver Lene Bjerring Bagger. (Foto: © Laurence Mouton, COLOURBOX)

Stress er langt fra en lidelse, der er forbeholdt voksne. Børn viser i stigende omfang også tegn på at være stress-belastede.

Vi vil jo alle sammen helst se billedet for os af børn, som griner og er glade. Men sådan er virkeligheden ikke, og hvorfor er den ikke det?

Det er der flere grunde til, forklarer Lene Bjerring Bagger, der rådgiver familier i stress og mistrivsel og netop har udgivet en bog om emnet.

Hun peger på disse hovedårsager til, at børn mistrives:

  • Belastende ændringer i barnets tilværelse: Skilsmisse, sygdom, dødsfald, flytning.

  • Iboende vanskeligheder hos barnet, fx manglende fleksibilitet og omstillingsparathed kan betyde, at barnet er udfordret ved forandringer. Eller hvis barnet har svært ved at aflæse andre mennesker og derfor skal bruge enormt meget krudt på at passe ind i fællesskabet. Det kan blive en belastning over tid. De er på hårdt arbejde og trættes hurtigere.

  • Mobning er rigtig slemt, fordi det er et udtryk for, at man ikke hører med i et fællesskab. Og vi er alle grundlæggende afhængige af at høre til i en gruppe og opleve at være betydningsfuld for andre.

  • Øget tempo i familien. Der sker rigtig mange ting hele tiden, og alle i familien har meget travlt med mange gøremål. Det er vigtigt at huske på, at børn er forskellige af natur og robusthed, så det, som det ene barn mestrer uden problemer, er ikke nødvendigvis det samme, en søskende trives med.

  • Stress smitter. Hvis de voksne lever et stresset liv, får det betydning for børnenes livskvalitet og risiko for selv at udvikle stress.

Lene Bjerring Bagger har sammen med psykolog Lisbeth Lenschler-Hübertz og børnesygeplejerske Lisbeth Elsmgaard Jensen netop udgivet bogen ”Trivsel i det moderne børneliv”.