Unge mænd venter længe med at få børn

Danske unge mænd er længe om at modnes til kaste sig ud i far-livet. Ny kampagne vil næste år forsøge at vende den udvikling.

Livet som far udvikler sig og forandres hele tiden, mens de fleste branderter ligner hinanden, påpeger Svend Aage Madsen (© ColourBox)

Alt for mange danske par får ingen børn, eller ikke så mange børn, som de gerne ville have.

For danske mænd har så travlt med at vente med farrollen, at kvindens alder kombineret med danske mænds dalende sædkvalitet kommer til at spænde ben for projektet. Parrene løber simpelthen tør for tid.

Derfor vil Forum for Mænds Sundhed hele næste år sætte fokus på, at mænd skal komme i gang med at få børn.

For kvinderne er faktisk klar tidligere end mændene, påpeger chefpsykolog på Rigshospitalet, Svend Aage Madsen, der også er formand for forummet.

Han ser især to grunde til, at mændene venter med projekt far.

- For det første har vi et arbejdsmarked, der kræver og kræver, at man hele tiden er på banen på rette tid, og det kan være svært for de unge mænd at se for sig, at det kan kombineres med at få et lille barn.

- For det andet så er der en meget langsom modning hos nogle unge mænd, som holder dem tilbage fra at etablere sig. Mange 35-årige mænd siger, at der er masser af ungdom tilbage at udleve for dem. Og det inkluderer ikke børn.

Mændene fortryder, når de bliver gamle

- Rigtig mange mænd ender med slet ikke at få børn, og det er noget, de fortryder senere i livet. For pludselig sidder de tilbage med en følelse af tomhed, fordi de ikke har nære relationer i livet, siger Svend Aage Madsen.

- Det kan måske godt være, at de har en partner, men uden børn er de ikke en del af en udvikling eller en historie, der føres videre, og det piner dem, for dét er med til at give fylde i livet. Det at betyde noget for nogen, og at nogen betyder noget for én har en kæmpe indflydelse på et menneskes livskvalitet.

Så når de unge mænd vælger at udsætte livet med børn, så er det typisk af nogle ”her-og-nu”-grunde, fortæller Svend Aage Madsen, og når de fortryder, så er det mere set i et større perspektiv.

Skræmmehistorier

For at vende de unge mænds syn på det at blive far vil Forum for Mænds Sundhed sætte fokus på alle de positive historier om livet som far.

- Der har været alt for mange historier om, hvor hårdt det er at blive forældre, at det er fyldt med problemer at være far, og at der opstår en kamp mellem mor og far, og det skræmmer.

- Vi vil fortælle, at det ikke udelukkende handler om at miste og sige farvel til noget – den sorgløse og uansvarlige ungdom, men at sige goddag til noget, der er mere betydningsfuldt.

Det er sundt at blive far

Svend Aage Madsen peger på, at det på godt dansk er ren ”win-win”, hvis flere mænd endnu tidligere bliver klar til livet som far: Ifølge undersøgelser fra WHO så har mænd, der er engageret i deres børn, bedre livskvalitet, omvendt giver det at have en engageret far også børnene, især drengene, øget livskvalitet.

- Vi vil gerne fortælle, at det er lige så sjovt at lave noget sammen med dit barn som at drikke dig en pind i øret hver weekend. Ydermere så udvikler samværet med et barn sig hele tiden, mens de fleste branderter ligner hinanden.

- Så vi håber, at der i løbet af næste år vil blomstre far-søn-aktiviteter op rundt omkring i kommunerne over hele landet. Det kan være inden for sport og motion, madlavning, spil eller andet.

Svend Aage Madsen peger på, at mænd som har børn, typisk har mere kontakt med sundhedsvæsenet, hvilket gør kontakten til fx lægen i forbindelse med deres egen sundhed lettere og at mænd, der har noget betydningsfuldt at leve for, typisk også lever et sundere liv.