VIDEO Må jeg være med?

Børn skal via leg lære at udvikle kompetencer til at klare sig i voksenlivet. Men det kan være svært at lære, hvordan man kommer ind i en leg.

Legen har mange betydninger for børn. Børnene udvikler færdigheder via legen og opdager ved at lege, hvordan verden er skruet sammen.

Og som vi netop har set i DR1 programmet, "Børnenes hemmelige verden", så kræver det mange sociale kompetencer at komme ind og ud af en leg. Så når Albert i videoen herover spørger, om han må være med og svaret er nej, så kan der være en grund til afvisningen:

- Desværre er spørgsmålet ikke altid den bedste vej ind i en leg, for hvis nu de andre i gruppen er optaget af en leg, så vil svaret meget ofte blive et nej.

- Og det er ikke, fordi de andre vil holde den anden ude af legen, men de er jo lige så godt i gang med noget sammen, forklarer lektor i børnepsykologi, Grethe Kragh-Müller, der er eksperten, der kommenterer fra sidelinjen i "Børnenes hemmelige verden".

Klassisk leg for piger

Silke skal også finde sine sociale kompetencer frem, når hun forsøger at finde sin plads i Mejse og Marias leg:

Lektor i børnepsykologi Grethe Kragh-Müller forklarer om pigernes leg:

- Maria og Mejse har fundet sammen og har leget tæt sammen i en periode, og de får så øje på Silke og de ting, hun kan. Men Mejse og Maria skal samtidig sikre sig, at hvis de lukker Silke ind i deres leg, så skal ingen af de to ryge ud i kulden. Så derfor vil de hver især sørge for at være tættest på Silke. Det er helt klassisk for piger.

- Pigerne organiserer sig typisk i mindre grupper, og de leger som regel intimitetslege, hvor det handler meget om relationer - og her er det tit sværere at være tre end to.

Maria er moren

Silke er nu kommet med i legen, og hun har udråbt Maria til at være mor i legen. Og hun har sendt Maria ud på arbejde - væk fra hvor Silke og Mejse leger.

Men på afstand aner Maria, at faren lurer – så hun råber på afstand: Så så I, at moren kom hjem…

Hun ærmer sig langsomt, og Silke løber hende i møde:

Grethe Kragh-Müller forklarer om det, vi ser ske i videoen:

- Silke lægger helt ubevidst en strategi, som også går igen hos voksne kvinder. Hun siger ikke direkte ”nej” til Maria, men arrangerer legen på en sådan led, at hun selv kan være alene med Mejse – og derfor kommer Maria ud på et sidespor.

- Børnene bliver jo med alderen mere og mere selvbevidste og kan og tør mere og mere. Men da det ikke er socialt accepteret, at piger siger direkte fra – så er det vigtigt for de små piger at have en anden pige i hånden, når de så gør det – så er man ikke alene om det, så tør man ligesom bedre.

Forskel på kønnene

Grethe Kragh-Müller forklarer, at selvom man har set et opbrud med de gængse kønsroller igennem en årrække, så leger små børn alligevel stadig kønsbestemte lege.

- Pigernes adfærd er i høj grad en slags træning mod voksenlivet, og pigerne kender jo dette mønster fra det, de ser de voksne gøre, forklarer hun videre.

For nylig var Grethe Kragh-Müller ude blandt en gruppe unge studerende, og her så hun også et helt klart mønster og kønsforskel på piger og drenge, når de unge skulle etablere gruppearbejde:

- Pigerne sagde udadtil, at de valgte ud fra emnet, men i virkeligheden handlede det for dem mere om at finde en gruppe med andre piger og drenge, som de godt kunne lide. Mens drengene først og fremmest valgte ud fra hvilket emne, de fandt mest spændende og var mere ligeglade med, hvem der iøvrigt var med i gruppen.

Facebook
Twitter