BILLEDER Brug byen - og brug kroppen

Der er masser af muligheder for motion, når du bor i byen. Her nogle øjeblikke fanget på en cykeltur gennem hovedstaden. Du finder sikkert noget lignende i din egen by.

  • Iben, Manja og Woolf dyrker Roller Derby. Det er en kontaktsport på rulleskøjter. Hvert hold har fem spillere, og en af dem er en jammer, der løber forbi og tager point. Og de andre er blockere, der skal forhindre modstanderens jammer i at få point. Forsimplet sagt amerikansk fodbold på rulleskøjter, hvor én af spillerne er 'bolden'. Der er lidt seksdagsløb over det også, fordi det gælder om at komme så mange runder som muligt, så du scorer point ud fra hvor mange af modstanderholdets spillere, du passerer. Så det gælder for hver runde om at komme forbi så mange modstandere som muligt, forklarer kvinderne. Det kan være svært lige at se det, men i Superkilen på Nørrebro i København er der faktisk optegnet en bane. Kvinderne er studerende og træner her i en frokostpause fra studiet. Normalt er banen optaget ud på eftermiddagen og om aftenen, så det gælder om at udnytte tiden og få trænet og pulsen op, når der er plads. (Foto: Hanne Kokkegård © Hanne Kokkegård - DR Videnskab)
  • På fodboldholdet De Store Helte spiller op imod 30 mænd to gange om ugen som led i et forsøg hos Sundhedsmagasinet på DR1. Forskere fra Center for Holdspil og Sundhed tester mændene før og efter de 12 ugers træning for at se, hvor meget de vinder fysiologisk og socialt ved at spille bold med andre. Mændene har ikke spillet fodbold i mange år. Billedet blev taget under træningen i Fælledparken i København den 10. maj 2016. - Rundt om i de fleste byer er der grønne områder eller kunstgræsbaner, hvor man bare behøver en fodbold eller en tennisbold og et bat, hvis man vil spille rundbold eller langbold. Måske har du, familien, naboerne og vennerne selv tid i pinsen til at opsøge et område, og når du går i gang, kommer der automatisk andre til og vil være med. (Foto: Foto: Hanne Kokkegård © Hanne Kokkegård - DR Videnskab)
  • På Nørrebro i København har man lavet et stort sammenhængende bevægelsesområde - Nørrebro Bypark og Superkilen - med cykelsti og fortov som hovedåre. Området indeholder legepladser, skaterbaner, parkour-områder, grønne åbne områder og overdækkede områder til fx spisning, musik og loppemarkeder. Beboerne har også byhave og mange boldbaner. Forskere og arkitekter fremhæver det område som intelligent byplanlægning. - Bakker appellerer til, at man går op og kigger sig omkring. Uanset om der er fartstriber og fuldt optrukne streger på vejen op.
  • Den sorte plads på Nørrebro i København hænger sammen med cykelruten i Nørrebro Bypark. Uanset hvornår du kører forbi i løbet af døgnet, er der mennesker. De snoede hvide streger til højre er ment som udsmykning, der afskærer fodgængere og cyklister fra hinanden. (Foto: Hanne Kokkegård © Hanne Kokkegård - DR Videnskab)
  • Cykel- og gangruten gennem Nørrebro Bypark I København er et eksempel på, hvordan man får flere til at cykle og gå rundt i byen, fordi ruten er afskærmet fra trafikken. Her kan du se byhaven bagved cyklisten, der er på vej gennem byen med plader på bagagebæreren. (Foto: Hanne Kokkegård © Hanne Kokkegård - DR Videnskab)
  • I parken Søndermarken har Frederiksberg Kommune sat to aktivitetsstationer op ved siden af en oplyst løberute, hvor borgerne kan lave styrketræning. De appellerer dog tilsyneladende mest til folk, der i forvejen træner og løber i parken og til børn og deres forældre.
  • Flere steder i København har man lavet kvarterløft, hvor bydelene blandt andet har fået bevægelsesområder på pladser, der tidligere ikke rigtig blev brugt. Her er det et område i Haraldsgade Kvarterløft, hvor man udover 'træningsstativet' har lavet boldbaner og gynger, der skal appellere særligt til teenagepiger. De kan både spille bold og hygge. (Foto: Hanne Kokkegård © Hanne Kokkegård - DR Videnskab)
  • Her er et andet eksempel fra Haraldsgade Kvarterløft med boldbaner og klatrestativ, der lige kan anes til højre. (Foto: Hanne Kokkegård © Hanne Kokkegård - DR Videnskab)
1 / 8

Alle byer har tænkt fysisk aktivitet ind i borgernes liv – mere eller mindre.

Noget er synligt og en del af vores hverdagsliv med cykelstier og gangstier i sirligt forgrenede net trukket væk fra biltrafikken. Eller boldbaner og legepladser, hvor formålet er indlysende.

Andet er usynligt, og der skal man lede lidt efter det og opsøge det. Der bliver det noget, man aktivt skal vælge til.

Daglige gøremål i bydelen kan give dig meget

Et internationalt forskningsprojekt, som Syddansk Universitet har været med i, viser, at voksne bosat i de mest bevægelsesvenlige bydele i 14 byer rundt i verden fik mellem 48 og 89 minutter fysisk aktivitet ’forærende’ om ugen i modsætning til voksne i andre bydele.

Det var bare i kraft af deres daglige brug af byen til og fra job, indkøb og fritid, og før man havde indregnet den tid, som de havde sat særligt af til idræt.

Høj befolkningstæthed, mange stoppesteder for offentlige transportmidler, mange gadekryds og parker inden for gåafstand viste sig hver især at øge muligheden for, at borgerne var fysisk aktive i hverdagen.

Ifølge de danske sundhedsanbefalinger skal voksne bevæge sig 210 minutter om ugen – i snit 30 minutter hver dag. Så vores bydel kan give os meget motion.

Gå selv på udkig i din egen by efter de synlige og usynlige steder, der kan få dig til at være fysisk aktiv. Og tag familien, naboen og vennerne med.