Kroppen går i dvale, når vi sidder for meget

Det finske institut for folkesundhed, UKK, vil have advarsel mod stillesiddende arbejde på myndighedernes anbefalinger om sundhed.

(© Colourbox)

Det finske institut for folkesundhed, UKK, har undersøgt og fundet ud af, at risikoen for at dø øges mærkbart, hvis man sidder ned mere end syv timer om dagen.

Også selvom man dyrker motion i sin fritid, så er risikoen stadig forøget, påpeger UKK og mener, at man i Finland bør indføre, at myndighedernes generelle anbefalinger om motion også indeholder en advarsel mod at sidde for meget.

- Det nye i denne undersøgelse er, at der for første gang er sat en grænse for, hvornår vi sidder for meget. Og grænsen er ifølge den finske undersøgelse syv timer, forklarer fysiolog og projektleder ved Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet, Morten Zacho, og han tilføjer:

- Og at selvom du motionerer, så er du stadig i risiko for at dø af dit stillesiddende liv, hvis det altså er syv timer eller mere i løbet af en dag.

Kroppen går i dvale

Men Morten Zacho slår fast, at alt andet lige så sænker man stadig risikoen, hvis man motionerer – risikoen ville værre større, hvis du både sidder meget og heller ikke motionerer.

- Når vi sidder i længere tid, så sættes kroppens dvalemekanismer i gang. Insulinfølsomheden sænkes, energiomsætningen i musklerne nedsættes, og kroppen får på den led signaler om, at den skal spare på næringsstoffer og ikke bruge energi.

- Når vi ikke bruger energi, så trækker musklerne ikke fedt og sukker ud af blodet. Og for meget fedt og sukker i blodet er netop en af de ting, der øger risikoen for livsstilssygdomme, forklarer Morten Zacho og føjer til:

- Dengang vi var hulemænd, var det en mægtig god idé at kunne spare på energien og ikke unødigt bruge fedt og sukker. Men for os mennesker i dag er det ikke godt, fordi det sker dagligt det ene år efter det andet.

Vi skal op at stå og gå

Men hvad er så de gode råd, når langt de fleste mennesker jo har en syv timers arbejdsdag samt stillesiddende arbejde?

- Det værste, jeg har hørt om, var i en kommune, hvor man bad de ansatte om at sende mails til hinanden i stedet for at gå hen til kollegerne, fordi det forstyrrede for meget!

- Vi skal netop op at stå, vi skal gå hen til hinanden, eller gå ud til kaffemaskinen, bruge trapperne eller gå en tur rundt om huset i løbet af dagen.

Behøver ikke være stort

Man kunne også genindføre pausegymnastikken, men Morten Zacho er imod, at man sætter ind med for mange corny forslag, som måske alligevel ikke bliver brugt:

- Sørg for at komme op at stå i hvert fald to gange i timen – det behøver ikke være de store armbevægelser eller mange knæbøjninger. Du skal bare bevæge dig, forklarer Morten Zacho, der sammen med sine kolleger er ved at undersøge, hvad de positive fordele er ved at have hæve-sænke borde på arbejdet – som vel at mærke bruges til formålet, altså at stå op nogle gange i løbet af arbejdsdagen.