LISTE Hot og not på skovturen - slet altid dine spor

Regel nummer et: Sørg for, at du ikke efterlader dig menneskeskabte spor, siger naturvejlederen. Og hils på de andre gæster i skoven, når du møder dem.

Mange steder bliver skovene invaderet af mennesker, der ikke nødvendigvis har kendskab til de uskrevne regler i naturen, og de fylder efterhånden en større og større del. (© ColourBox)

Hvilke uskrevne regler gælder egentlig, når man er på tur i skoven? Det kan være for en eftermiddag eller et par dage under åben himmel på shelter-tur.

Tomas Vilstrup er naturvejleder og aktivitetschef i FDF Sletten, og han har en klar holdning til, hvordan vi bedst behandler hinanden og naturen med respekt:

- Vi har her i Danmark så mange muligheder for gode oplevelser i naturen, at vi er nødt til at værne om den og opføre os respektfuldt. Ellers ender det med, at der kommer en hel masse regler og regulativer og dermed også begrænsninger i vores adgang.

Det er blevet meget moderne med trail-running, mountain-bike osv, og det har lokket en hel masse mennesker ud i naturen, som ikke nødvendigvis kender til de skrevne og uskrevne regler. Naturstyrelsen har også oplevet en stor stigning i antallet af bookinger af shelters.

- Jeg har været naturvejleder i mange år, og det er min oplevelse, at danskerne er blevet mindre oplyste med årene om, hvordan man opfører sig i naturen. Eller måske er der snarere kommet mange flere brugere af naturen, hvoraf en del ikke ved, hvordan man opfører sig.

Tomas Vilstrup har disse råd til, hvordan du bliver den bedste gæst i natur og skov:

1. Sporløs

Efterladenskaber efter toiletbesøg i skoven (Foto: Dorthe Boss Kyhn © dr)

Du skal tilstræbe at færdes sporløst i naturen. Det vil sige, at hvad end du laver, så skal du ikke efterlade unødige spor af menneskeskabte efterladenskaber. Det gælder fx affald og "toilet-efterladenskaber". Eller hvis du har lavet orienteringsløb eller skattejagt, så skal du ikke efterlade poster, afmærkninger eller mållinjer.

2. Sikkert bål

Mad over bål i skoven (Foto: PDV © ColourBox)

Skal du lave bål, så gør det med ”sikker snyd”, og her mener jeg snyd i fast form, altså optændingsblokke. Aldrig flydende snyd, hvor der er en fare for eksplosion. Og lav bålet et sted, hvor det er tilladt og forsvarligt. Og sørg for at slukke bålet med vand efterfølgende. Dæk det aldrig til med fx sand, som kan blive brændende varmt. Hav altid vand med, så du kan slukke bålet, og så du kan standse forbrændinger.

3. Hils på hinanden

Mange mennesker går tur i skoven (© ColourBox)

Hils på andre naturbrugere, som du møder undervejs. Det har vi ikke tradition for her i Danmark, men i Norge, hvor der er en mere indgroet friluftskultur, hilser man altid på hinanden. Det giver faktisk en mere respektfuld opfattelse af hinanden og af hinandens brug af naturen, hvis man lige hilser. Uanset om man går tur med hunden, er på cykeltur, eller overnatter i shelter. Det at hilse skaber et høfligt fællesrum, som forebygger mange konflikter.

4. Skru ned for larmen

Unge mennesker spiller guitar i skoven (© ColourBox)

Lad være med at larme mere end højest nødvendigt. Både af hensyn til dyrelivet og af hensyn til de mange naturbrugere, der bruger naturen som refugium. Hvis du skal lave en aktivitet, der larmer, så flyt det hen et sted, der er indrettet til den aktivitet.

5. Hold hunden i snor

Tur med hunden i skoven (© ColourBox)

Hold din hund i snor, hvor det er påkrævet. Det handler både om at passe på andre brugere af naturen, og om at passe på vildtet i naturen. Du ved simpelthen ikke, hvordan din hund vil reagere, hvis den får færten af en harekilling eller andet vildt. Du tror måske, at du ved det, men det gør du ikke.

6. Kend reglerne

solnedgang over skov og sø (Foto: Hellen Sergeyeva © ColourBox)

Hav styr på dine rettigheder og pligter som bruger af naturen. Fx må man opholde sig i offentlig skov hele døgnet rundt, men i privat skov kun fra klokken 6 om morgenen til solnedgang.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk