Styr uden om uheld på skiferien

Ved at overholde de internationale færdselsregler - både de skrevne og uskrevne - på pisten, kan du minimere risikoen for uheld og sammenstød

Sæt dig ind i ski-reglerne, før du kaster dig ud på pisten. (Foto: Foto: Henrik Elstrup)

Skiferie-tid er desværre også lig med skade-tid.

Men ved at sætte dig ordentligt ind i 'færdelsreglerne' på pisten, kan du styre uden om nogle af de hændelser, hvor du risikerer at sætte dig selv eller andre i fare. Og du undgår at blive idømt store bøder for at køre hasarderet.

Når man køber sit liftkort og får sit kort over pisterne, er de næsten altid påtrykt de internationale skiregler, som ikke bare er regler, men også smarte tips til en federe skiferie for alle. Problemet er bare, at teksten sydpå enten ofte er på tysk, fransk eller italiensk og sjældent bliver læst eller måske læst og misforstået.

Her får du reglerne på dansk, så er du rigtig godt klædt på til skiløb hjemmefra.

Husk, at du skal have dit sygesikringsbevis med dig på pisten i tilfælde af, at du kommer til skade og skal flyves direkte til en læge eller et hospital.

De 10 skiregler

1. Respekt. Respekter alle andre skiløbere og udsæt dem aldrig for fare.

2. Kontrol. Løb aldrig hurtigere under skiløb eller snowboarding, end at du har kontrol over bane og hastighed og kan styre og standse.

3. Vig for den langsomme. Den langsomme skiløber har altid ret til vejen; den hurtigere skiløber har vigepligt. Kommer du bagfra, har du ansvaret for at undgå en kollision.

4. Overhal med omtanke. Overhaler du, skal du altid overhale langt uden om langsommere skiløbere og ikke genere deres sporvalg. Der skal være plads til såvel kontrollerede som ukontrollerede bevægelser. Selvom det er de bagvedkørende, der skal passe på, så tænk dig altid om: Undgå uforudsigelige og pludselige sving og stop, som bagfrakommende løbere kan have meget svært ved at undvige. Du kan risikere at blive kørt ned og skadet.

5.Orinter dig. Før skiløbet startes eller genoptages, skal du ved at se opad, nedad og omkring på bakken sikre dig, at der ikke kommer andre skiløbere i vejen. Før du krydser en piste: Orienter dig om, at vejen er fri. Og i modsat fald: Giv plads for skiløbere på denne piste. Hold til højre, hvis du skal passere en modkørende skiløber.

6. Stands det rigtige sted. Stands så vidt muligt altid i pistens kant, på et sted med godt udsyn. Med mindre det er absolut nødvendigt, så stands aldrig på snævre eller uoverskuelige steder på pisten. Pas også på midt på pisten lige under et bakkefremspring, det er rigtig farligt. Ved fald på nævnte steder, sørg for at komme væk fra stedet så hurtigt som muligt. Husk at bremse neden for andre skiløbere, ikke oven for dem, for hvis du falder, kan du rive dem med i faldet og skade dem.

7. Bevægelse til fods. Gang eller klatring med eller uden ski opad eller nedad på pisten skal foregå i pistens kant.

8. Respekter skilte og markeringer. Læs og respekter altid skiltning, advarsler og påbud i terrænet. I modsat fald kan du udsætte dig selv og andre for fare.

Bemærk, at selv ved skiltning ’lav lavinefare’, kan en lavine udløses!

9. Assistance. Ved uheld er enhver skiløber eller snowboarder forpligtiget til at hjælpe.

10. Identifikation. Enhver skiløber eller snowboarder eller vidne, uanset om vedkommende er ansvarlig eller er, skal udveksle navne og adresser efter et uheld.

Kilde: Bogen 'Ski fitness'

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk