Tag testen: Er du afhængig af træning?

Se om du er i farezonen for at være eller blive afhængig af træning.

Motion er sundt for langt de fleste, men nogen bliver afhængige, så træningen bliver skadelig for deres krop og sociale liv. (© Colourbox)

Med seks hurtige spørgsmål kan du tjekke, om du er i risiko for at være afhængig af træning.

Testen er udviklet af et internationalt netværk af forskere, der arbejder med adfærdsafhængighed, herunder også træningsafhængighed.

Testen bliver brugt som forskningsinstrument i flere europæiske lande, og i Danmark bliver den blandt andet brugt af psykolog Mia Lichenstein, der forsker i emnet på Syddansk Universitet.

I testen kan du få mellem 6 og 30 point:

  • Samlet score 6-16: Ingen symptomer på træningsafhængighed.

  • Samlet score 17-23: Symptomer på træningsafhængighed inden for normalområdet.

  • Samlet score 24-30: Risiko for træningsafhængighed.

Facebook
Twitter