Alkohol og Samfund: Pas på useriøse tests om alkoholmisbrug

Man kan få en skæv opfattelse af sit alkoholmisbrug, hvis man ikke tager en ordentlig alkohol-test, advarer Alkohol og samfund.

Hvornår er meget for meget? Det kan man blive klogere på, hvis man tager en test - men det er ikke ligegyldigt, hvad det er for en test, man vælger, mener Alkohol og Samfund. (© Gettyimages)

Danskerne elsker alkohol - men hvornår er meget for meget? Det kan være svært at afgøre selv, og derfor kan man finde tests til formålet, men nu advarer Alkohol og Samfund mod at tage useriøse tests, der risikerer at sende folk, der ikke har behov for det, i behandling.

Den 25. januar åbnede Alkohol&Samfund en ny telefonlinje, hvor man dagligt kan ringe ind til fagfolk og få råd – enten hvis man selv mener, man har et alkoholproblem, eller hvis man som pårørende eller kollega er bekymret for et andet menneskes omgang med promillerne.

Alkohol og Samfund

'Alkohol & Samfund' er en landsdækkende organisation, der er uafhængig af partipolitiske, religiøse og erhvervsmæssige interesser.
Står bag Hope-rådgivningerne, Magasinet RUS og Bad Ad (overvågning af alkoholmarkedsføring).

I den forbindelse kunne man blandt andet på dr.dk finde en test, der er udarbejdet af en privat alkoholbehandlings-udbyder på markedet, ’Dansk Misbrugsbehandling’. Men den skal man passe på med, mener Allan Jonas, der er projektleder i Alkohol og Samfund.

- Vi var nødt til at reagere på brugen af testen, da vi mener, den ikke er baseret på videnskabelig evidens. Vi har ikke noget imod, at der er mange udbydere på alkoholbehandlingsområdet – både i privat og offentlig regi – men vi må holde fast i, at de fagfolk, vi har talt med, fortæller, at det ikke er en videnskabelig udarbejdet test, forklarer Allan Jonas.

Allan Jonas forklarer, at Alkohol &Samfund har pligt til at sørge for alsidig information om et vigtigt emne, og at den information kan komme fra både private og offentlige udbydere.

- Der findes mange tests på området. Men vi mener, at hvis man skal bruge en test til at teste sit alkoholforbrug, så skal man bruge en af dem, der tager udgangspunkt i evidens, som den vi henviser til, der er udviklet af WHO, forklarer Allan Jonas.

Evidens betyder, at der er videnskabelig forskning bag testen.

Tager udgangspunkt i familiens trivsel

Hos 'Dansk Misbrugsbehandling' forklarer direktør Søren Skensved:

- Den test, som vi bruger og som ligger på vores hjemmeside, er ikke evidensbaseret, og det hævder vi heller ikke, at den er.

Dansk Misbrugs-behandling

Det private behandlingstilbud 'Dansk MisbrugsBehandling' har eksisteret siden 2007 og blev i 2015 slået sammen med 'Behandlingscenter Tjele'.

Til sammen udbyder de to døgnbehandling med afdelinger på Sjælland og i Jylland. Plus fem ambulante afdelinger over hele landet.

- Vores test tager udgangspunkt i vores mange år med behandling af mennesker med alkoholmisbrug, og den tager sit udgangspunkt i spørgsmål rettet mod den pågældende person og vedkommendes familie. I alle de evidensbaserede tests, der findes, tager man udgangspunkt i alkoholikeren selv, og hvor mange genstande han/hun drikker, forklarer Sørens Skensved, og han supplerer, at for ham og 'Dansk Misbrugsbehandling' er familiens trivsel det mest vigtige parameter, når man skal vurdere, om en persons alkoholvaner bør ændres.

Af samme grund indeholder 'Dansk Misbrugsbehandlings' test spørgsmål om, hvordan den enkeltes drikkeadfærd eksempelvis påvirker pågældendes familie og om adfærden gør, at familien mistrives.

- Samtidig er det heller ikke sådan, at vi skriver, at hvis man har så og så mange point, så skal man gå direkte i behandling.

- Men vi skriver og anbefaler, at man går tilbage og taler med sin familie om problematikken, og eventuelt senere tager til til en samtale og en udredning hos os. Vi anbefaler ikke, at man går direkte i behandling på baggrund af vores test - vi begynder heller ikke en ny behandling, før den pågældende er blevet udredt til en samtale, forklarer Søren Skensved.