Flere kvinder er blevet svært overvægtige

Der er næsten lige så mange overvægtige som normalvægtige voksne danskere, viser ny rapport.

Selv om der er kommet stor fokus på sundhed de seneste år, så bliver der stadig flere svært overvægtige i de nordiske lande.

Det viser en rapport, som DTU Fødevareinstituttet har udgivet.

I 2014 var 47 procent af de voksne danskere overvægtige, og samtidig er antallet af svært overvægtige voksne steget fra 13 til 15 procent i forhold til tre år før.

- Det er en signifikant stigning på kort tid, og det er bekymrende, fordi svær overvægt øger risikoen for en lang række kroniske sygdomme, siger seniorrådgiver Jeppe Matthiessen fra DTU Fødevareinstituttet.

Kvinder haler ind på mænd i fedme

Der er stadig en klart større andel af danske mænd end kvinder, der er overvægtige.

Men på tre år er der kommet så mange flere svært overvægtige danske kvinder, at der nu er lige mange svært overvægtige mænd og kvinder.

- Der er mange faktorer, der spiller ind på udviklingen af overvægt. Men vi kan se, at stadig flere kvinder dagligt bruger mere end fire timer af deres fritid bag et tv, en tablet eller en anden skærm. Og den stillesiddende adfærd er en af forklaringerne, siger Jeppe Matthiessen.

Hver tredje voksne dansker bruger mindst fire timer af sin fritid bag en skærm, og det er især blandt personer med en kort uddannelse, at skærmtiden er steget.

Mange børn er inaktive

Når det gælder danske børns vægt, så er billedet heller ikke specielt positivt.

Andelen af overvægtige børn på 7-12 år er 11 procent, og samtidig er fire procent af børnene svært overvægtige.

- Hvert femte danske barn bruger mere end fire timer af fritiden bag en skærm, og seks ud af ti børn bevæger sig så lidt, at de kan betegnes som fysisk inaktive, siger Jeppe Matthiessen.

Island er Nordens amerikanere

På tværs af de fem nordiske lande er hovedkonklusionen, at flere voksne bliver svært overvægtige.

Befolkningen i Danmark, Sverige, Norge og Finland minder meget om hinanden, mens Island adskiller sig markant fra de andre nordiske lande, og de normalvægtige nu er i undertal her.

- Islændingene er populært sagt Nordens amerikanere. Her er to ud tre mænd overvægtige, og hver femte islandske mand og kvinde er svært overvægtig, siger Jeppe Matthiessen.