Flere vil rammes af demens-sygdomme

Jo ældre vi bliver, desto større er risikoen for at blive ramt af demens-sygdom.

Rapport anslår, at der i 2050 vil være 115 millioner mennesker med en demens-sygdom. (© Getty Images)

I fremtiden forventes antallet af personer med demens at vokse markant. World Alzheimer Report anslår, at mere end 115 millioner mennesker vil have en demenssygdom i 2050.

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande, som er karakteriseret ved vedvarende svækkelse af mentale funktioner. Demens er således ikke en specifik sygdom, da mange forskellige sygdomme kan medføre demens.

I Danmark skønner Nationalt Videnscenter for Demens, at der er knap 84.000 personer med demens.

Alzheimers sygdom er langt den hyppigste demenssygdom.

Øget risiko med alderen

Risikoen for at få en demenssygdom stiger kraftigt med alderen og kan ikke helbredes, men da vi i de kommende år forventes at blive stadigt flere med demenssygdomme, bliver der i disse år forsket intenst på området.

- Vi kan mærke, at der er grøde på området. Der er f. eks. afsat halv milliard kroner via SATS-puljemidlerne til blandt andet forskning på området, forklarer professor i almen praksis på Syddansk Universitet, Frans Boch Waldorff.

Han står sammen med forskerkolleger fra Almen Medicin i København og Odense samt Nationalt Videnscenter for Demens bag The Danish Intervention Study (DAISY), som har fulgt demenssyge og deres pårørende i fem år.

Indtil videre ved man, at:

  • Rygning er forbundet med en øget risiko for kognitiv forringelse og Alzheimers sygdom. Sammenhængen gælder for aktuel rygning, men det er uklart om den også gælder for eks-rygere.

  • Motion og fysisk aktivitet i alderdommen er forbundet med en mindsket risiko for kognitiv forringelse og Alzheimers. Sikkerheden af denne konklusion svækkes dog af, at omfanget af fysisk aktivitet i hverdagen er vanskeligt at måle, og at der anvendes mange forskellige mål for kognitiv forringelse.

Der har indtil videre været modstridende evidens for, at:

  • Et let til moderat forbrug af alkohol er forbundet med nedsat risiko for Alzheimers sygdom - men der er ikke påvist en konsistent sammenhæng mellem alkoholforbrug og risiko for kognitiv forringelse.

Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens

FacebookTwitter