Her taler man ordentligt til hinanden!

Det handler om trivsel. Både den fysiske og psykiske trivsel, så derfor har medarbejderne på årets mande-arbejdsplads fx lært at tale pænt til hinanden.

  • (© Im. Stiholt A/S)
  • (© Im. Stilholt. A/S)
1 / 2

For tre år siden søgte mekanikervirksomheden Im. Stilholt A/S i Nordjylland Forebyggelsesfonden om støtte til at gøre noget aktivt for at støtte sundheden for virksomhedens mange mænd.

Tillidsmand Tom Myrrhøj Nielsen og direktør Henrik Bruun Nielsen havde nemlig også hørt de mange bekymrede røster om, at det ikke står så godt til med danske mænds helbred, og derfor besluttede de to i fællesskab, at der måtte gøres noget, så de 194 medarbejdere – der er overvejende mænd – kunne få styrket deres sundhed.

Med til at bestemme

Fondsmidlerne kom i hus og med støtte også fra Dansk Metal gik de to frontløbere i gang:

Chefpsykolog Svend Aage Madsen, der er tovholder på Mænds Sundhedsuge kom på besøg i virksomheden for at tale om, hvorfor mænd i højere grad end kvinder får alvorlige sygdomme og dør væsentligt tidligere end kvinder, og om hvordan man kunne vende de negative statistikker.

- Så spurgte vi vores medarbejdere, hvilke sundhedstilbud, de godt kunne tænke sig på arbejdspladsen. Jeg tror, det betyder meget, at man selv er med til at bestemme hvilke aktiviteter, der skal tilbydes én, fortæller direktør Henrik Bruun Nielsen, Im. Stilholt A/S.

- Så vi har på den baggrund blandt andet fået fysio- og ergoterapeuter til at undervise i korrekte arbejdsstillinger. Vi tilbyder løbende helbredsundersøgelser, og så er vi blevet undervist i hvor meget det psykiske arbejdsmiljø betyder for menneskers velbefindende. Så her i vores virksomhed taler vi ordentligt til hinanden!

En god holdånd

Virksomheden arrangerer også løbende forskellige motionsarrangementer som fx cykelløb, fælles gå- og løbe ture og sociale arrangementer som fx bowling-aftener for medarbejderne.

- Jeg kan ikke sige, hvorfor det lige er os, der har fået prisen, men for os handler det om trivsel, og det gælder jo både for mænd og kvinder, forklarer Henrik Bruun Nielsen og supplerer:

- Jeg mærker tydeligt, at efter vi har gjort noget aktivt som virksomhed, så er medarbejderne blevet mere glade, og der er kommet en god holdånd.

- Så jeg vil sige, at det kan godt nytte noget at gøre noget ved mænds motivation og sundhed – og mændene melder i hvert fald tilbage til mig, at de er glade for, at vi fx serverer sundhedstjek for dem på et fad, for hvis vi ikke gjorde det, ville de nok ikke komme af sted til det.

Et godt samarbejde

Forum for Mænds Sundhed og Selskab for Mænds Sundhed har besluttet at årets Men's Health Week pris går til projekt TRIVSEL PÅ 8 CYLINDRE på Stiholts autoværksteder. Virksomheden får overrakt prisen i dag.

I begrundelsen lyder det blandt andet:

Vi synes at det arbejde for sundhed på arbejdspladsen, som er udført her, er er vigtigt eksempel på de nye veje man er nødt til at gå for at bedre mænds sundhed. Og så synes vi, det er så vigtigt, at arbejdsgivere og medarbejdere arbejder sammen om det. Derfor vil vi give prisen i fællesskab til tillidsmand Tom Myrrhøj Nielsen og direktør Henrik Bruun Nielsen på Stiholt A/S”