Kan alle mennesker blive afhængige af alkohol?

Ligger der en risiko i alle mennesker, eller er nogen af os mere disponeret for afhængighed? To eksperter giver deres bud.

Skål, hvor er det hyggeligt - men kan alle blive afhængige af de liflige dråber? (© Getty Images)

De fleste af os kender formentlig udmærket Sundhedsstyrelsens anbefalinger, når det gælder alkohol.

  • Maks. 7 genstande om ugen for kvinder

  • Maks. 14 genstande om ugen for mænd

  • Og stop før 5 genstande, hvis du vil drikke på én gang

Og - tænker du måske - holder jeg mig indenfor grænserne, så er der ingen fare på færde. Men er det nu også tilfældet. Eller kan vi alle sammen risikere, at et eller andet en dag udløser, at netop man selv ryger ud i et alkoholmisbrug og ender som afhængig?

De rette omstændigheder

Lev Nu har stillet spørgsmålet videre til to eksperter:

Henrik Rindom, læge og leder af Stofrådgivningen, Lænke-ambulatorierne i Danmark:

- Ja, det kan vi, hvis vi har potentialet – om man så må sige. Hvis de rette faktorer er på plads – at du oplever alkoholens virkning som behagelig og afslappende, at du kan tåle det og fx ikke får hovedpine eller svære tømmermænd af at drikke, og endelig at din krop kan tåle det stadig øgede forbrug, at du udvikler tolerance for alkohol.

- Men man skal vide, at det det kræver et seriøst stykke arbejde at blive alkoholiker, det er ikke noget, man bliver over natten. Det udvikler sig over år, hvor du har et dagligt forbrug, der er ud over Sundhedstyrelsens høje genstandsgrænser. Og så kan fx en livskrise på et tidspunkt få det til at tippe. Du drukner sorgen i alkohol, og så kan dit overforbrug nemt eskalere, og så er du pludselig afhængig.

- Jeg oplever, at der er en kultiveret gruppe af alkoholafhængige. En gruppe, der har økonomien og den sociale baggrund i orden. De har et stort dagligt forbrug, som de er i stand til at styre. De kan fungere i hverdagen, de spiser ordentligt, dyrker golf i fritiden, og de tager altid taxa i stedet for bil, fordi de godt ved, at de har drukket for meget til at køre bil selv, osv. De kan styre det til daglig, og bliver måske kun lidt bøvet til fester. Hvis så korthuset en dag ramler – fx den dag de bliver pensionerede, og familien og konen ikke længere kan holde dem ud – først da bliver de klar over, at de har et problem.

Storforbruger eller disponeret for afhængighed

Anne-Margrethe Overgaard er daglig leder af den ambulante behandlingsenhed Tjelehuset, der behandler mennesker med afhængighed.

- Ja, alle mennesker kan i princippet blive afhængige. Men hos os vi skelner mellem dét at være storforbruger - og så dét at være disponeret for et misbrug og udvikle afhængighed. Man kan fx være disponeret, hvis der er misbrug i familien, her kan der så være en større risiko for, at man selv udvikler en afhængighed. Hvis du har udviklet en afhængighed, kan du ikke lade være at drikke. Du har ikke en stopklods, selvom du måske har lovet din familie at stoppe med at drikke og godt kan se, at du burde stoppe - også for dit eget helbreds skyld - men alligevel bliver du ved med at drikke.

- Mange mennesker kan i perioder af deres liv have et for stort forbrug af alkohol, det kan være på grund af stress, alvorlig sygdom eller andre livskriser. Man kan kalde det for en slags selvmedicinering. Men de er i stand til at komme på ret kurs igen, hvis de får hjælp til de pågældende problemer og fx går til lægen og får at vide, at de har for høje levertal og at deres forbrug er sundhedsskadeligt. Den afhængige derimod har ikke samme stopklods. Han eller hun vil altid finde en undskyldning for at drikke igen. Det er et mønster, at den afhængige bliver ved med at falde i, og det er et mønster, vi kender rigtig godt.

- Så derfor kan man sige, at den enkelte ikke skråsikkert kan sige - jeg bliver aldrig alkoholiker - for det handler i høj grad om omstændigheder, og hvorvidt du er disponeret for at udvikle et misbrug og bruger stoffet.

- Vi kender til misbrug af alkohol i samfundet, men i dag ser vi også mange, der udvikler andre afhængigheder end alkohol så som ludomani og stofafhængighed. Vi får også flere og flere henvendelser på sexafhængighed.