Masser af druk og dårlig mad: Så skidt er en festival for din krop

Sundhedsmagasinet har sammen med Gentofte Hospital undersøgt, hvordan en festival-uge påvirker unges krop og mentale tilstand.

Sidste år bad overlæge Filip Krag Knop, Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital, 14 unge mænd om at føre en slags sundhedsdagbog under en hel uge på Roskilde festivalen.

Det gjorde han og hans kolleger som led i - for første gang - at kortlægge, hvordan en uges druk og dårlig mad påvirkede unge og raske mænd mellem 20 og 30 år.

Allerførst blev mændenes sundhedstilstand før festivalen målt: De fik blandt andet undersøgt BMI, blodsukker, fedt- og muskelvæv - ligesom deres kognitive evner blev undersøgt.

- Vi ville gerne finde ud af, hvad de unges adfærd med stort alkoholindtag og stort kalorieindtag i løbet af den uge på festival betød for kroppens fysiologi. Og breder du det ud generelt, så er der mange perioder, hvor den almindelige dansker lever lige så usundt - fx til jul eller på ferie, forklarer Filip Krag Knop.

- Og vi vil gerne finde ud af, hvilke konsekvenser den her korte periodevise livsstil medfører.

Alt gik i skæv retning

Mens festivalen var i gang, skulle mændene hver dag notere, hvor mange genstande de hver især drak, hvad de fik at spise, hvor meget de sov, og hvor godt de sov. Og dagen efter afslutningen på festivalen var de så indkaldt til endnu en runde undersøgelser.

Ikke overraskende havde en uge med i snit 16 genstande om dagen, junkfood og skidt søvn sat sig sine spor. Sundhedsmagasinet fulgte tre af forsøgspersonerne, og undersøgelserne viste at, deltagerne blandt andet fik fedtlever, og at kroppen skulle producere mere insulin.

- Det kom bag på mig, at vores intervention virkede på alle parametre, og at de alle blev påvirket i en skæv retning, forklarer Filip Krag Knop og supplerer:

- Undersøgelsen giver ikke svar på, hvorfor nogle af forsøgspersonerne oplevede støre forandringer end andre, og den viser heller ikke noget om, hvor hurtigt man bagefter er om at komme ovenpå igen. Eller om udskejelser tæt på hinanden kan have langtidseffekter, men det er noget af det, vi skal i gang med at undersøge nærmere nu.

Læg nogle pauser ind

Filip Krag Knop er ikke meget for at komme med velmenende og alfaderlige råd til de mange tusinde unge, der snart strømmer til festival. Men han siger:

- Man kan bruge undersøgelsen til en påmindelse om, at vi altså kun har en krop, og at en uge på druk og junkfood stresser både kroppen og vores kognitive evner maksimalt. Leveren når faktisk max af, hvad den klare at forbrænde af af alkohol på sådan en uge - så det er måske en god ide at tænke over at lægge nogle pauser ind.

- Man kan fx beslutte sig for, at man nogle dage først begynder med at drikke til aften eller måske har dage, hvor man slet ikke drikker.

Sundhedsmagasinet, DR1, kl. 21.55.