Motionsfodbold skal gøre Grønland sund og mere grøn

Grønlændernes livsstil skaber stigende problemer for sundhed og trivsel. Nu håber man at ændre deres liv med fodbold på kunstgræsbaner.

Hvis vi tager tanken om, at Dansk Boldspil-Union gerne vil vise, at vi og fodbolden er ’en del af noget større’, så gælder det også i Grønland, siger vicedirektør Kenneth Reeh fra DBU, der støtter Grønlands Boldspil-Union i arbejdet med at styrke motionsfodbold. (Foto: Hanne Kokkegård © Hanne Kokkegård)

Det står ikke godt til med grønlændernes sundhed. Selv om der er små opmuntringer at spore, og levealderen stiger, viser de seneste store befolkningsundersøgelser, at der er stigende problemer med fedme, diabetes og forhøjet blodtryk.

Utrolig mange unge og voksne ryger, mange yngre ryger hash jævnligt, og mange yngre kæmper også med psykisk sårbarhed. Blandt skolebørn bliver mange mobbet. Og tendensen går mod, at både børn og voksne er mindre fysisk aktive.

Nu vil Grønlands Boldspil-Union,GBU, og Dansk Boldspil-Union, DBU, rulle motionsfodbold ud på nye kunstgræsbaner på verdens største ø for at forbedre sundhed og trivsel.

GBU: Vi vil gerne løfte samfundet

Der lever 56.000 mennesker i Grønland, og 4600 af dem er medlem af en fodboldklub ifølge seneste tal fra Grønlands Idrætsforbund. Det gør idrætten til den absolutte største sportsgren i Grønland, hvor indendørsfodbold med futsal tilmed er i ’eksplosiv’ udvikling.

Samtidig er Grønlands Boldspil-Union sammen med Grønlands Idrætsforbund i gang med at lave en folkesundhedsstrategi.

Og der passer den nye satsning rigtig godt med introduktionen af DBU’s tre fodboldkoncepter for skolebørn og voksne: FIFA 11 for Health, hvor man gennem 11 uger kombinerer fodboldtræning for skoleelever med 11 sundhedsbudskaber, Fodbold Fitness for voksne utrænede spillere, samt Klubfidusen, der skal styrke sammenholdet i børnefodbold.

- Vi vil gerne bidrage til, at grønlænderne får en sundere livsstil. Forstået på den måde, at jo flere vi kan få til at dyrke idræt, jo mere kan vi løfte samfundet i den rigtige retning sundhedsmæssigt, siger Níke Berthelsen, generaldirektør i Grønlands Boldspil-Union, til DR Viden.

Motionsfodbold gavner alle aldersgrupper

DBU-fodboldkoncepterne er udviklet sammen med blandt andre Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet.

Her har forskerne gentagne gange slået fast, at motionsfodbold er sundt for både børn, unge, voksne, ældre og patientgrupper som diabetespatienter samt mennesker med begyndende hjertekarsygdomme. Samtidig skaber holdspil fællesskabsfølelser og gavner spillernes trivsel og livsglæde.

Det kunne DR’s brugere også se i Sundhedsmagasinet på DR1 i aftes, hvor man afsluttede motionsfodboldprojektet De Store Helte, hvor 26 mænds sundhed og trivsel har fået et kæmpe boost efter bare tre måneders motionsfodbold.

Grønland passer godt til DBU’s nye vision

- DBU kan rigtig godt lide, at man bruger forskningen til at aktivere mennesker, siger vicedirektør Kenneth Reeh til DR Viden.

Og satsningen styrker DBU’s nye vision, hvor dansk fodbold tager et større samfundsansvar på sig. Fx er DBU i gang med en række skolesamarbejder, hvor foreløbigt 130 skoler har meldt sig til projektet FIFA 11 for Health.

- Hvis vi tager tanken om, at Dansk Boldspil-Union gerne vil vise, at vi og fodbolden er ’en del af noget større’, så gælder det også i Grønland, siger Kenneth Reeh.

Center for Holdspil og Sundhed ved Københavns Universitet har testet FIFA 11 for Health-konceptet på 25 danske testklasser. Forskningen viser, at træning og læring gavner børnene fysiologisk og vidensmæssigt, ligesom holdspillet øger børnenes trivsel. (Foto: Hanne Kokkegård © Hanne Kokkegård)

Sportskonference bliver kickoff

DBU har lavet en 10-årig aftale med Grønlands Boldspil-Union om, at man vil være med til at styrke fodboldens udbredelse.

Til august holder man sammen med Idrættens Analyseinstitut en konference om idræt i Grønland, og i forbindelse med det lærer man også de grønlandske fodboldtrænerne om den nye træningsform med små baner, få spillere, højt tempo, stor boldberøring og dermed involvering af alle spillere, samt færre regler og ingen turneringsrækker.

- Med fodbolden kan du styrke, at de unge løber rundt og laver noget bedre i stedet for ingenting. Vi tror også, at de ældre kan træne, og man kan få foreningsidrætten ind – så de voksne ikke bare sidder på sidelinjen, men selv bliver aktiv, siger Kenneth Reeh.

Succesen afhænger af nye kunstgræsbaner

DBU’s vicedirektør peger på, at Grønland mangler baner og haller, og at det er forudsætningen for, at projekterne vil lykkes.

- Vi ser i Island og på Færøerne, at fodbold har udviklet sig markant på grund af bedre træningsforhold. Så vi tror på, at hvis de får bedre forhold, vil vi også set et sundere Grønland, siger Kenneth Reeh.

Aftalen indebærer derfor også, at DBU vil hjælpe Grønland med råd og vejledning, så der kan blive etableret 4-6 overdækkede full size-baner til 11 mand med kunstgræs i de fire kommuner i Grønland. Det vil gøre det muligt at spille fodbold hele året, og man får mulighed for dele banerne op i små baner, så flere kan træne samtidigt og mere intensivt.

Kommunerne anlægger selv baner

Fodboldforbundene er endnu ikke kommet i gang med at skaffe finansiering til de nye kunstgræsbaner, men planen er at finde sponsorer til at dække udgifterne.

- Jeg kan dog fortælle, at vi nogle steder bliver overhalet indenom, da fx Kommuneqarfik Sermersooq (den gamle Nuuk Kommune) her i sommer betrækker adskillige små og enkelte store baner med kunstgræs i forskellige byer, siger John Thorsen, formand for GBU.

Udover de fysiske rammer kan det i Grønland ligesom i Danmark være svært at finde de rette personer til at køre fodboldprojekterne.

- Mange steder er det kun de få tordenskjoldssoldater, der kører fodboldklubberne. Dermed ikke sagt, at det er umuligt, og sælges fodboldinitiativet godt, har vi en rigtig god aktivitet, som har potentiale til at nå en masse mennesker, siger John Thorsen.

Forsker: Gode vaner dannes i barndommen

Hos Center for Sundhedsforskning i Grønland ved Statens Institut for Folkesundhed tror man, at det nye fodboldinitiativ med både skolebørn og voksne har potentiale til at gøre i hvert fald en lille forskel for Grønlands befolkning.

- Vanerne dannes jo i barndommen, og de føres med ind i voksenlivet, så hvis man kan gøre noget dér, vil det være godt, siger projektleder for befolkningsundersøgelserne i Grønland Inger Dahl-Petersen.

- Og i relation til fysisk aktivitet, går tendensen i retning af, at voksne og unge grønlændere bevæger sig mindre. Og derfor giver det god mening at implementere mere sport og gøre sundhedsbudskaber til en del af det, siger hun.

Aftalen mellem DBU og GBU indebærer også, at DBU hjælper Grønland med uddannelse og rådgivning, så grønlænderne kan komme op på de standarder, der kræves for at blive medlem af Det Europæiske Fodboldforbund UEFA og Det Internationale Fodboldforbund, FIFA, som er grønlændernes store drøm.

Herunder kan du se en video, hvor professor Peter Krustrup og idrætsforsker Christina Ørntoft fra Center for Holdspil og Sundhed fortæller om træningskonceptet FIFA 11 for Health.

Facebook
Twitter