Myte eller fakta? Dette giver dårligere sædkvalitet

Giver stramme cowboybukser og rygning dårligere sædkvalitet? Få svaret her.

Et nyt dansk studie viser, at stressede mænd har dårligere sædkvalitet end mænd med et gennemsnitlig stressniveau. Faktisk viser studiet, at stressede mænd har 34 procent lavere sædcelleantal end mænd med et gennemsnitlig stressniveau.

Niels Jørgensen, overlæge på Klinik for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet, er en af lægerne bag det danske studie. Og han har beredvilligt svaret på hvilke andre faktorer, der kan give mænd dårligere sædkvalitet og samtidig afkræfte de myter, der hersker:

Alkohol

Man skal holde lidt igen med alkoholen. Både med hvor meget man drikker samlet set om ugen, men også hvor meget man drikker pr. gang. Hvis man følger Sundhedsstyrelsen råd om alkohol, burde det ikke forringe mandens sædkvalitet. Et moderat alkoholforbrug ser ikke til at have nogen effekt, men hvis man drikker voldsomme mængder på én gang eller drikker mere end det anbefalede pr. uge, så har det en negativ effekt.

Rygning

Her er det først og fremmest moderens rygning under graviditeten, der er afgørende. Mænd, hvis mor ryger under graviditeten, har 20-30 procent dårligere sædkvalitet, end dem som ikke er udsat for rygning i fosterstadiet. Det er en ret kraftig faktor. Derudover kan man finde mange undersøgelser, der viser, at mænds egen rygning har en negativ effekt på sædkvaliteten.

Stramme cowboybukser

Det vil vi kalde en myte. Hvis der er noget, der sidder rigtig, rigtig stramt oppe omkring testiklerne og presser dem helt op, så kan det godt genere, men så meget kan bukser ikke stramme, så det vil jeg betegne som en myte.

Computeren på skødet

Vi ved ikke med sikkerhed, om det har en effekt, da det simpelthen ikke er undersøgt godt nok. Men ud fra nogle teoretiske betragtninger, så er det relevant at få det undersøgt. Man kan sagtens tænke, at det har en negativ effekt på sædkvaliteten, men vi ved det faktisk ikke.

Kemikalier i vores miljø

Det tror vi, er de allervigtigste faktorer overhovedet. Udsættelse for stoffer med hormonforstyrrende effekt i fostertilværelsen vil reducere testiklernes kapacitet for sædcelledannelse, når vi bliver voksne. Her ved vi alt for lidt om, hvilke stoffer det konkret drejer sig. Derfor er det svært at imødegå effekterne. Vi har påtrængende brug for mere forskning til at bringe os videre.

Mættet fedt

Ud fra undersøgelsen der lige er blevet offentliggjort, ved vi, at de mænd, der spiser meget mættet fedt, har dårligere sædkvalitet end dem, der ikke spiser så meget mættet fedt – eksempelvis mælke- og smørprodukter.

Stress

Vi har lige påvist sammenhæng mellem stress og nedsat sædkvalitet. Selvom vi endnu ikke kender mekanismerne, bør man kunne rådgive stressede mænd med nedsat sædkvalitet om at forsøge at reducere stressniveauet. Det vil også være et godt råd generelt, da vi ved, at stress har negative effekter på vores generelle helbred.

Stråling fra mobiltelefon i en lomme

Det studie er aldrig blevet lavet ordentligt, så vi kan ikke sige, om det er en myte eller fakta. Det er pokkers svært at lave denne type undersøgelse, da det kræver en masse mænd, som man skal kontrollere over længere tid. For snart 10 år siden blev et studie offentliggjort om mobiltelefoner i lommer havde en effekt på mandens sædkvalitet, men den gav ikke noget entydigt svar. Samtidig har mobiltelefonerne ændret sig dramatisk over de sidste 10 år, så hvis der har været farlig stråling for 10 år siden, så er det ikke sikkert, at det gælder med nutidens smartphones.

Sauna

Vi tror ikke på, at saunabrug har en effekt på mandens sædkvalitet. Hvis man kigger på Finland, hvor en stor del af mændene ofte går i sauna, så har de en bedre sædkvalitet end de danske mænd. Godt nok har deres sædkvalitet været dalende de seneste år, men deres saunaforbrug er ikke noget nyt fænomen. Det kan godt være, at det vil have en skadelig effekt, hvis man sidder i saunaen 10-15 timer i døgnet, men almindeligt saunabrug har ikke noget negativ effekt.

Hash

Der er en sammenhæng mellem hash og dårlig sædkvalitet, og hvis man ryger hash regelmæssigt så får man en dårligere sædkvalitet. Hvis man så kombinerer det med andre stoffer, så ser det ud til at gøre ondt værre.

Overvægt

Der er gode undersøgelser, der viser, at overvægtige mænd er i øget risiko for at have nedsat sædkvalitet. Det giver også god mening, når vi ved, hvordan overvægt påvirker mænds kønshormoner.

Enkeltfaktorer

Det er en myte, at der hos den enkelte mand kun findes en årsag til hans nedsatte sædkvalitet. Eksemplerne ovenfor illustrerer jo, at der kan være mange årsager til nedsat sædkvalitet. Nogen af dem kan vi gøre noget ved direkte som enkeltpersoner. Andre af årsagerne, for eksempel de miljømæssige, kan vi oftest ikke gøre noget ved som enkeltpersoner. At der er mange faktorer, betyder ikke at man skal give op. Vi må gå ud fra, at reduktion af blot enkelte af de negative faktorer vil have en gavnlig effekt.

https://www.facebook.com/DRNyheder/posts/1062505467133310:0