Ny forskning: 8 ud af 10 danske gravide har omstridt stof i kroppen

Gravide med meget af det hormonforstyrrende stof triclosan i kroppen, fødte drenge med mindre hoveder, viser ny dansk forskning.

Forskere vil de kommende år følge flere nyfødte børn med små hoveder for at følge op på, om de mindre hoveder har konsekvenser for deres udvikling. (© Getty Images)

Det hormonforstyrrende stof triclosan kan muligvis påvirke drengefostres udvikling.

Det viser det første danske studie af stoffet, hvor man har kigget på gravide danske kvinder og deres børn.

Stoffet har længe været mistænkt for at være hormonforstyrrende, og nu viser et studie fra Syddansk Universitet, at jo højere niveau af triclosan, de undersøgte kvinder havde i kroppen, jo mindre hoved fik deres nyfødte drengebarn.

Det er bekymrende, mener Tina Kold Jensen, som står bag den nye undersøgelse og er professor på Miljømedicinsk Afdeling på Syddansk Universitet.

- Hovedstørrelsen er en markør for hjernestørrelsen, og der er ingen tvivl om, at hjernens størrelse kan have betydning for ens intelligens og motoriske udvikling, siger hun.

Drengebørn er mest udsatte

Forskerne har lavet undersøgelsen ved at tage urinprøver af over 500 gravide kvinder og så senere sammenligne prøverne med de nyfødte børn.

De gravide med mest triclosan fødte i gennemsnit drengebørn med syv millimeter mindre hovedomkreds end gravide med ingen eller kun lidt triclosan i urinen.

Ved de nyfødte pigebørn var der til gengæld ikke den store forskel på størrelsen af børnenes hoveder uanset morens niveau af triclosan.

- Det hænger meget godt sammen med den eksisterende viden om, at hormonforstyrrende stoffer påvirker fostre af forskellige køn forskelligt. Der er noget, som tyder på, at drenge er mere påvirkelige over for hormonforstyrrende stoffer, siger Tina Kold Jensen.

Næsten alle gravide har triclosan i kroppen

Triclosan bliver brugt som et antibakterielt konserveringsmiddel i en række produkter.

I 2006 lavede Miljøstyrelsen en kortlægning af triclosan i Danmark, og den viste, at 99 procent af triclosan stammer fra kosmetik, primært tandpasta og i mindre grad deodoranter.

Ifølge Forbrugerrådets app Kemiluppen er Colgate Total i dag den eneste tandpasta, der stadigvæk indeholder triclosan. (Foto: Thomas Helsborg © dr)

Brugen af triclosan er faldet markant de seneste årtier, og derfor havde forskerne ikke troet, at de i dag kunne finde triclosan i gravide kvinder.

Men faktisk havde hele 83 procent af de gravide i undersøgelsen triclosan i deres urin.

- Jeg synes, at det er skræmmende, for det havde jeg ikke forventet. Det er gravide, som ikke bevidst udsætter sig selv for det stof, og alligevel kan vi måle det hos så mange, siger Tina Kold Jensen.

- Man kan som forbruger ikke rigtig undgå at blive udsat for de her hormonforstyrrende stoffer, og jeg mener derfor, at det må være op til myndighederne at sørge for, at man som forbruger ikke bliver udsat for de her stoffer, hvis de er farlige, siger hun.

Svært at forbyde mistænkte stoffer

I 2012 vurderede Center for Hormonforstyrrende Stoffer, at triclosan er hormonforstyrrende.

Triclosan er desuden vurderet til at kunne skade vandmiljøet og mistænkt for at kunne udvikle resistens hos bakterier, og Miljøstyrelsen vurderer brugen af triclosan som fuldstændig unødvendig, da der findes alternativer.

Alligevel er triclosan ikke optaget på den danske liste over uønskede stoffer og heller ikke på EU's liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer.

I dag er triclosan altså fuldt lovligt i mindre doser i udvalgte produkter ifølge EU's kosmetikregelsæt, som blev vedtaget i 2013.

Og det ærgrer Forbrugerrådet.

- I dag skal man bevise, at stofferne er skadelige, før de bliver forbudt. Og det er rigtigt svært, for med hormonforstyrrende stoffer kan det være langtidseffekter, der måske først kommer efter 30 år, siger Claus Jørgensen, der er projektchef i Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Undgå de værste produkter med en app

Forbrugerrådet mener, at man derfor i højere grad burde lovgive efter forsigtighedsprincippet - det vil sige at stofferne forbydes indtil det er afgjort, at de er sikre at bruge.

- Det er rigtigt, at vi ikke ved det hele. Men vi ved nok til, at vi bør gøre noget nu. Og der er jo alternativer, så vi godt kan undvære de mistænkte stoffer i almindelige forbrugerprodukter, siger Claus Jørgensen.

Han er enig med Tina Kold Jensen i, at det ikke bør være op til hver enkelt forbruger at undgå hormonforstyrrende stoffer.

- Der er behov for regulering af hormonforstyrrende stoffer, men lige nu er reguleringen ikke særligt god, siger han og forklarer, at Forbrugerrådet derfor prøver at hjælpe folk på andre måder, indtil reguleringen bliver bedre.

Det gør rådet blandt andet med appen Kemiluppen, der kan hentes til smartphones og scanne forskellige produkter for hormonforstyrrende stoffer.

Du kan se mere om hormonforstyrrende stoffer på DR1 i TV Avisen klokken 21.30 og i Sundhedsmagasinet klokken 21.55.