Fire tegn på at parforholdet vakler

Der er medgang og modgang i alle parforhold. Men fire helt specifikke signaler varsler om, at forholdet trænger til et sundhedstjek.

(© colourbox)

Der er medgang og modgang i alle parforhold. Og alt er ikke lige lyserødt hver eneste dag. Men det er vigtigt at være opmærksom på nogle faresignaler, som fortæller, hvornår kommunikationen i forholdet er ved at køre af sporet og gøre forholdet decideret ustabilt.

Hvis man kender de fire faresignaler - og reagerer, når man bliver opmærksom på dem - så har man langt bedre mulighed for at forebygge, at man senere går fra hinanden, fortæller Peter Nielsen, der er konsulent på Center for Familieudvikling:

- Det er vigtigt at sige, at alle fire faresignaler optræder i stort set alle parforhold. Og hvis det kun sker en gang i mellem, så behøver det ikke være bekymrende, men hvis kommunikationen i parforholdet ofte kører af sporet på en af de fire måder, så er der grund til at være på vagt. Det viser flere undersøgelser.

Ordene falder på et af centrets PREP-kurser, hvor Peter Nielsen er underviser. PREP er et kursusforløb i en særlig form for parkursus, som er udviklet på baggrund af amerikansk forskning i, hvad der hæmmer og fremmer et parforhold, hvor begge kan trives.

Vær på vagt

De fire faresignaler, Peter Nielsen taler om, er: Optrapning af diskussionerne, nedvurdering af partneren, negativ fortolkning af de ting, partneren siger og tilbagetrækning fra samtaler.

Optrapning af diskussionen handler om, at samtalen stiger i intensitet og ryger af sporet.

- Man forlader emnet for diskussionen og skyder på hinanden i stedet. Man bruger sårende ord og tyer til modangreb. Og ikke mindst, man bruger fortrolig information fx: "Du minder mere og mere om din mor", hvis kvinden tidligere har givet udtryk for, at hun er bange for at blive som sin mor.

Nedvurdering af partneren kan være både meget direkte og mere indirekte, forklarer Peter Nielsen:

- Enten hvis man ikke hører efter, hvad partneren siger eller ikke viser forståelse for det. Eller hvis man negligerer et problem, som ens partner fortæller om. Der kan også være tale om nedvurdering, hvis man nedgør partnerens tanker, følelser og handlinger eller personlighed, fx kommer med en ironiserende bemærkning, som bestemt ikke opfattes som sjov af partneren.

Negativ fortolkning handler om, at man opfatter partnerens budskab mere negativt, end det er ment og tror, at partnerens motiver er mere negative, end de reelt er.

- Negativ fortolkning kan sagtens have baggrund i noget reelt. Et eksempel: "Du vil ikke med hen til mine forældre i sommerferien, fordi du ikke kan lide dem", som en negativ fortolkning af, at partneren alene har sagt, at det ikke var hans/hendes ønske at holde sommerferie hos svigerforældrene. Men det kan jo sagtens bunde i, at partneren tidligere har sagt, at han/hun ikke brød sig om dem. Vi har en viden om vores partner og vores tidligere konflikter, som gør, at vi kan lave negative fortolkninger af det, der bliver sagt. Men vi kan øve os i at forholde os mere rent til, hvad den anden siger, for ikke at bringe samtalen ind på et negativt spor.

Tilbagetrækning handler om, at man forsøger at komme ud af en samtale, fordi den ikke er rar at være i. Og når man har været sammen længe, kender man flere strategier til at komme ud af en ubehagelig samtale:

- Man kan skynde sig at sige undskyld til det kritikpunkt, som partneren anfører. Eller man kan bruge humor og slå det hen med at "så galt er det jo heller ikke". Eller man kan være mentalt fraværende i samtalen. Eller man kan rejse sig og forlade samtalen, forklarer Peter Nielsen.

- Dynamikken er, at jo mere den ene part trækker sig tilbage fra samtalen, jo mere bliver den anden part en forfølger. Og den dynamik er usund for et parforhold.

- Men det at sige undskyld eller bruge humor til at komme ud af en ubehagelig samtale kaldes i nogle tilfælde reparationsforsøg, og de kan faktisk have en god effekt, hvis partneren ellers forstår at anerkende dem. Undersøgelser har vist, at par, der er gode til reparationsforsøg og gode til at anerkende dem, klarer sig godt.

Svært at stoppe et godstog

Peter Nielsen tilføjer, at de fire faresignaler ikke altid optræder isoleret, men sagtens kan overlappe hinanden, spille sammen og afløse hinanden i en diskussion. Og grunden til, at de stikker hovedet frem er, at vi er enten pressede, skamfulde, bange, eller hvad det nu er, der er på spil i den givne situation.

- Det er lidt som et godstog: Når først det kommer i gang, så kører det bare, og så er det svært at stoppe. For man smitter hinanden, og nogle gange tager det rigtig lang tid at reparere på den skade, der er sket. Der skal nogle gange 10 positive ord til at opveje en sårende bemærkning, man kom med i kampens hede.

En øvelse på PREP-kurset er at sætte sig ned og reflektere over, om et eller flere af de fire faresignaler optræder i parforholdet, og ikke mindst prøve at nå frem til, om der er et mønster i, hvornår det sker. Og så tale med partneren om, hvordan han eller hun oplever det.

Efterhånden som artiklerne udkommer, vil der naturligvis også komme en liste med links til de øvrige artikler om kurset.

FacebookTwitter