God sex derhjemme øger arbejdsglæden

Amerikansk forskning viser, at sex aftenen før øger grundstemningen på arbejdet med op til fem procent dagen efter.

Det kan øge arbejdsglæden, evnen til at søge kompromis og være med til at forebygge stress, hvis man dyrker sex derhjemme. (© ColourBox)

Sex om aftenen giver de fleste en lettere gang på jorden om dagen, og virkningen holder sig endda fra morgen til aften.

Ikke mindst giver det mere tilfredshed på og engagement i arbejdet, det øger modstandskraften mod stress og mod negative oplevelser og fremmer motivationen.

Det har fire organisationsforskere ved universiteterne i Washington og Oregon fundet ud af i et projekt med 159 gifte personer som deltagere, skriver Magasinet Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen

Deltagerne i undersøgelsen "From the bedroom to the office" var rekrutteret fra en lang række erhverv, for eksempel industri, militær, sundhed, håndværk og administration.

De udfyldte spørgeskemaer tre gange om dagen i to uger. Hver morgen skulle de svare på, hvor mange gange de havde haft samleje fra arbejdstids ophør til lige nu. De skulle også rangordne, i hvilken udstrækning de følte sig for eksempel engagerede og inspirerede og i en god sindsstemning.

Om eftermiddagen skulle de karakterisere, hvor opslugte de var af arbejdet og deres tilfredshed og glæde ved jobbet. Og om aftenen skulle de svare på, i hvilken udstrækning de var kommet stressede hjem fra arbejde.

Knald arbejdsglæden i vejret

Projektet viste, at sex om aftenen er godt for arbejdsmiljøet, og at sex om aftenen forbedrer grundstemningen hele den følgende arbejdsdag med 5 procent.

Klinisk sexolog og parterapeut Jesper Bay-Hansen er ikke overrasket over resultatet af undersøgelsen.

Han har i flere år ligefrem turneret rundt til virksomheder med foredraget "Knald arbejdsglæden i vejret" om sammenhængen mellem blandt andet den seksuelle trivsel og et større potentiale for at opleve arbejdsglæde:

- Nydelsesfuldt seksuelt samvær har en række positive effekter på vores sindsstemning, åbenhed, engagement generelt, evne til at se muligheder, tænke nyt og få kreative tanker m.m.

Det springende punkt er dog, om den seksuelle aktivitet er forbundet med nydelse, understreger han:

- Sex, som derimod er forbundet med lede og væmmelse, kan jo have en række negative effekter på både vores grundstemning/humør, engagement, kompromis-søgende indstilling m.m. Derfor er det mere korrekt at sige, at nydelsesfuld sex er godt for vores generelle trivsel både i og uden for parforholdet, og at det meget vel kan smitte positivt af på arbejdsmiljøet.

Ingen arbejde med hjem

Jesper Bay-Hansen peger på en svensk undersøgelse fra 2009, der viste nogenlunde samme resultat: At et aktivt og tilfredsstillende sex- og samliv mindsker stress og øger arbejdsglæden, og at et tilfredsstillende sex- og samliv er en god buffer mod arbejdsrelateret stress.

Den amerikanske undersøgelse peger desuden på, at det går bedst, når det ikke ligger i luften, at man skal tage arbejdet med hjem. Eksempelvis kan arbejdsrelaterede opringninger i fritiden eller krævende mails blive dyrt for arbejdspladsen i den sidste ende, for det øger ikke medarbejderens chance for at slutte dagen af med sex, viser projektet.