- Kan du tilgive mig?

Evnen til at kunne tilgive hinanden er en af de mursten, som et langvarigt parfohold er bygget af.

(© Colourbox)

Har du nogensinde prøvet at jokke rigtig meget i spinaten på en måde, så det sårer din kæreste dybt? Og har du så også prøvet at sige undskyld og dernæst få din kærestes tilgivelse? Den lettelse, forløsning og ro, som det kan give at få tilgivelse, kan næsten ikke overvurderes.

- Alle har brug for tilgivelse, for vi kommer uvægerligt til at såre hinanden. Især dem, vi lever tæt på, kan vi ikke undgå at komme til at såre. Det afgørende er derfor, hvordan kommer vi kommer videre og forsoner os igen, siger Trine Hjorth Sindberg, der er psykolog og underviser på Center for Familieudvikling.

- Der er en masse potentiale i undskyldninger, de smitter. Hvis man bliver mødt med en undskyldning, bløder man selv op, og bliver villig til at gå den anden i møde.

Trine Hjorth Sindberg underviser blandt andet på centrets PREP-kurser. PREP er et parkursus, som er udviklet på baggrund af amerikansk forskning i, hvad der er fremmende og hæmmende for kommunikation og trivsel i parforholdet.

Det fyldte skab

Og det er faktisk rigtig vigtigt for et parforhold både at kunne sige undskyld og kunne tilgive. For alle de små og store uenigheder og konflikter, som opstår i et parforhold, har en tendens til at hobe sig op, hvis man ikke får dem ud af verden efterhånden.

- Og hvis "skabet bliver fyldt alt for meget op", så vælter det hele måske ud på et tidspunkt, hvor man som par møder modgang og mangler overskud, eller midt i et hverdagsskænderi om aftensmad, der blev lavet for sent. Både små misforståelser og aftaler, der ikke overholdes, men også sygdom, separation, svigt, utroskab eller en fælles sorg, kan få tingene til at ramle.

- Hvis skabet så er alt for fyldt, kan man have svært ved at bevare fokus på den aktuelle hændelse, idet fortidens svigt og misforståelser kan trænge sig på og blive brugt som trumfkort i diskussioner, forklarer Trine Hjorth Sindberg.

- Når konflikterne tårner sig op, får det en stor betydning for stemningen i forholdet. Hvis man ikke har øje for at løse de små udfordringer, kan prisen i værste fald blive afstand, hævnlyst og bitterhed.

Tag ansvar

Der er både udfordringer forbundet med at være den, der har såret den anden, og med at være den der er blevet såret. Den, der har såret, må øve sig i tage ansvaret på sig og få sagt undskyld eller komme den anden i møde.

- Selv der, hvor vi godt ved, at vi har jokket i spinaten, kan det være svært at sige undskyld. Måske har vi ikke lært det i vores opvækst, eller måske er vi ikke vant til det fra tidligere forhold.

- Og når man IKKE har begået en klokkeklar fejl, er udfordringen jo først og fremmest at blive klar over, at man har såret sin partner og ikke mindst forsøge at forstå og respektere sin partners følelser.

- Måske har man bare sagt et eller andet ment i sjov, men som har såret den anden. Her hjælper det ikke at begynde på en masse forklaringer på hvad der var/ikke var intentionen eller anklager om, at den anden er alt for nærtagende. Erkend at din partner blev ked af det, over noget du sagde eller gjorde, uanset om det var tilsigtet og prøv at sige undskyld for, at det gjorde den anden ked af det. Tag din del af ansvaret, og adskil undskyldninger og forklaringer, råder Trine Hjorth Sindberg.

Og den, som er blevet såret, må øve sig i at melde klart ud om, at vedkommende er blevet ked af det, og arbejde i retning af at kunne tilgive på en måde, så begge parter kan komme videre:

- Meld ærligt ud, og formuler gerne budskabet ud fra den følelse du fik, da din partner sårede dig, fx: "Jeg blev ked af det, da du sagde sådan og sådan til dine forældre om mig".

- Det er nemmest at melde sårethed ud med vrede og anklager: "Du var da også virkelig ubetænksom da…" Men det er også langt sværere at modtage. Så vælg dine ord med omhu, hvis du vil give din partner gode forudsætninger for at komme dig i møde.

- Og vær villig til at arbejde på at komme godt videre. Tag den andens undskyldning for gode varer. Træk en streg i sandet og lad være med at bringe temaet op igen og igen efterfølgende.

Er tilgivelse svær, så husk på, at tilgivelse IKKE er det samme som:

  • At man glemmer det, der er sket, for den magt har man ganske enkelt ikke over sin psyke.

  • At smerten forsvinder med det samme

  • At man retfærdiggør den andens handlinger eller bagatelliserer det, der er sket.

Tilgivelse er til gengæld:

  • At man ophører med at bruge en fortidig hændelse som et trumfkort i diskussioner.

  • En holdning om at ville hinanden.

  • Noget der kan tage tid.

- Mange tror, at tilgivelsen mangler, hvis den sårede part stadig er ked af det, efter at man har sagt undskyld. Men sådan hænger det ikke sammen. Man kan sagtens gå i et stykke tid og føle sig såret og have behov for at tale om svigtet ind imellem, selv om man har tilgivet, tilføjer Trine Hjorth Sindberg.

Tilgivelse er i Prep's forståelse af begrebet, en aktiv beslutning om, at "vi vil hinanden fortsat, og derfor skal episoden ikke skal stå imellem os".

Facebook
Twitter