Kan man lære at blive en familie?

Et forsøg skal vise, om man kan ruste kommende forældre bedre til livet som nybagt familie.

(© Colourbox)

At få et barn er en kæmpe omvæltning.

Det kan man måske godt fortælle sig selv, allerede inden man står med det lille liv i armene. Men det er faktisk meget svært at forberede sig på, hvordan man vil reagere som far eller mor - eller par - på det, som venter, når to bliver til tre.

Et forsøg, som har kørt på Hvidovre Hospital de seneste to år, skal vise, om man gennem samtaleforløb i mindre grupper rent faktisk kan ruste kommende forældre endnu bedre til livet som nybagt familie.

- Det nye koncept for fødsels- og familieforberedelse, som vi har lavet, fokuserer i højere grad på parforholdet end den type fødselsforberedelse, vi ellers har haft, med to ganges auditorie-undervisning i fødsel og amning.

- Og det har vi gjort ud fra den tanke, at en bedre forberedelse giver gladere familier. Og glade familier giver glade børn, siger projektleder, postdoc og jordemoder, Vibeke Koushede fra Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Fokus på kommunikation

Der sker rigtig meget med parforholdet, når man får et barn. Både mor og far skal finde ind i en helt ny rolle, og begge parter vil samtidig opleve den anden forandre sig.

- Og alt det skal ske samtidig med, at de skal tage vare på et lille nyt liv. Det er en stor mundfuld.

I kurset fokuserer jordemoderen meget på kommunikationen mellem parterne og forbereder dem på mange af de svære situationer, der kan opstå i livet som lille ny familie, fortæller Vibeke Koushede:

- Mænd kan fx ofte få en tendens til at blive redebyggere, når de bliver far og fx give sig til at bygge carport eller noget lignende, mens den nybagte mor står inde i huset og føler, at hun er helt alene om det hele, fordi han har fået så travlt. Han kan omvendt ikke forstå, at hun ikke sætter pris på, at han knokler med at få den carport færdig.

- Og så er der stor risiko for, at de går fejl af hinanden, fordi de simpelthen ikke er klar over, hvordan den anden opfatter det.

Familien skal føle sig tryg

Den grundlæggende tanke bag den nye type fødsels- og familieforberedelse er, at familierne i højere grad skal føle sig trygge.

- Det håber vi på at opnå ved, at familierne er forberedt på nogle af de situationer, hvor det er rigtig svært at være en nybagt familie. Og så håber vi, at de kan tænke tilbage på, hvordan de har lært at kommunikere om det svære, eller måske har lettere ved at søge hjælp til at få løst de problemer eller konflikter, der kan opstå.

- I det store perspektiv håber vi faktisk også, at vi kan være med til at forhindre nogle af de mange skilsmisser, som vi ofte ser blandt småbørnsfamilier.

Projektet evalueres løbende via spørgeskemaer til de deltagende familier: Lige inden fødslen, lige efter fødslen, et halvt år efter fødslen og et år efter fødslen.

Facebook
Twitter