Lær af din anderledes partner

Er du og din partner helt forskellige personligheder - så øv dig i at være lidt mere som ham eller hende.

(© Colourbox)

Nogle mennesker har brug for en høj grad af struktur og planlægning for at kunne fungere, og andre trives bedst med fleksibilitet og planer, der pludselig ændrer retning.

Og det kan give anledning til voldsomme konflikter i et parforhold, hvis den ene part netop trives bedst med faste rammer, og den anden har brug for at have mange bolde i luften hele tiden.

Men begge parter - og ikke mindst parforholdet - kan have stor gavn af at tage ved lære af hinanden og øve sig i at se tingene fra den andens perspektiv.

- Når en part styrer stramt, betyder det ofte, at der er en anden part, der gør det modsatte. Vores adfærd tilhører ikke bare vores individuelle personlighed, men skabes og forstærkes i de dynamikker, som opstår i de relationer, vi indgår i, siger erhvervspsykolog Majken Matzau.

- Et eksempel er to mennesker, som hver for sig opfatter sig selv som ordensmennesker, der mødes, forelskes og flytter sammen. Der vil dog altid være relative forskelle. Den ene vil styre mere og kræve mere orden. Hvilket altid betyder, at den anden part nu vil være den, som kommer til at overlade denne styring til den anden, og vil blive opfattet som 'ikke-ordensmenneske' i parforholdet.

Det ene ikke bedre end det andet

Carl Jung beskrev for mere end 100 år siden i sin person-type-teori, hvordan vi som mennesker har forskellige præferencer. Jung mente, at vi har medfødte præferencer for fx enten extroversion eller introversion.

- Og på samme måde mente han også, at vi har medfødte præferencer for enten en fleksibel livsstil - svarende til at vi kan lide at have mange bolde i luften, at holde muligheder åbne, og leve spontant med en høj grad af frihed. Eller vi kan have en præference for en struktureret livsstil - svarende til, at vi foretrækker at afslutte de opgaver, vi arbejder med, før vi starter nye op, vi har det bedst med at lave planer og holde os til dem og i det hele taget have styr på livet.

- Jung mente ikke, at nogle præferencer var bedre end andre. De er ligestillede, og vi rummer alle sammen begge sider i os. Den ene vil dog altid være relativt mere dominerende, forklarer Majken Matzau.

Udnyt jeres forskellige styrker

Men mange mennesker, der har præference for kontrol kan opleves som ufleksible af deres omgivelser, og de oplever ofte stor frustration, fordi resten af verden ikke lever efter de samme regler og forventninger, om fx at rydde op eller ankomme til lufthavnen tre timer før afgang.

Quote: At leve sammen og få et samarbejde til at fungere, indebærer at vi ikke dømmer hinandens præferencer som forkerte

- Og det samme gælder den modsatte vej rundt: Har man præference for en fri og mere fleksibel livsstil, betyder mange krav om orden og struktur, at man kan føle sig kvalt, og denne frustration er lige så stor, siger Majken Matzau.

- At leve sammen og få et samarbejde til at fungere, indebærer at vi ikke dømmer hinandens præferencer som forkerte, men derimod gennemskuer dem for det, som de er; nemlig naturlige præferencer. Og ud for dette synspunkt bliver enige om, at udnytte hinandens styrker, frem for at kæmpe for, at den anden skal indordne sig. Dette er ikke en let øvelse - men den er vigtig for såvel samarbejde som parforhold kan fungere, forklarer Majken Matzau.

Har man en præference for struktur, kan man øve sig i fleksibilitet ved at være opmærksom på at se tingene fra forskellige perspektiver, tage nogle chancer og ikke være bange for at lave fejl.

Har man omvendt en præference for frihed, kan man øve sig i, at tænke frem og forudse, hvordan ens partner eller kollega, vil reagere på planer, der ændres i sidste øjeblik, ligesom man er nødt til at lære at overholde deadlines og planer.

De gode råd:

 • Observer din adfærd. Bed din partner, børn eller venner fortælle dig, når din vane-adfærd viser sig. Denne øvelse kan hjælpe til større opmærksomhed på de mønstre, der er svære for dine omgivelser.

 • Foretrækker du planer og struktur, så prøv nye ting. Ny mad, ny sport, ny type film, ny deodorant, et eller andet! Få din hjerne til at gøre tingene anderledes.

 • Foretrækker du frihed og fleksibilitet, så kan du gøre det til en sport, at komme til tiden, samt at overholde aftaler og deadlines, uden svinkeærinder.

 • Foretrækker du struktur, så øv dig i at gribe nye muligheder. Vær opmærksom på ikke at sige "nej" af ren vane. I stedet for at tænke på 20 grunde til ikke at gøre noget nyt, så tænk på fem grunde til, at du bør gøre det. Hav det større billede i tankerne. For eksempel: Jeg har ikke lige lyst til at gå ud med vennerne, men jeg ønsker at fortsætte med at opbygge venskaber.

 • Foretrækker du frihed, så øv dig på ikke at sige JA af ren vane. Mærk efter, hvad du har mest lyst til, allerede når du laver en aftale eller siger ja eller nej til en opgave i fremtiden. Så behøver du ikke ændre noget i sidste øjeblik.

 • Foretrækker du struktur, så øv dig i at være i nuet. Tænk ikke på alle de andre ting, du skal gøre. Sæt farten ned og fokuser på, hvad du oplever lige nu. Mind dig selv om, hvad du værdsætter mest: Fx at have gode familieforhold rangerer højere end et rent køkken.

 • Foretrækker du frihed, så øv dig i at tænke frem. Tænk på, hvordan dine omgivelser reagerer, hvis de har tillid til at du leverer en opgave eller kommer til en aftale - og beslut dig for at holde dine aftaler.

 • Foretrækker du struktur, så bryd rutinen. Øv dig i at gøre tingene anderledes. Kør en ny rute til arbejde, erstat spinning med yoga, eller byg en hule med børnene og lad dem sove i den.

 • Foretrækker du frihed, så lav en rutine, som andre vil opfatte som pålidelig.

 • For begge parter: Gå med strømmen. Dette kan være en stor udfordring: Er du ordensmennesket i forholdet, så øv jer i, at den anden part tager ansvaret. Hav fx en dag, hvor din partner eller ven planlægger alt uden at spørge dig, og … gennemfører det.

 • For begge parter: Anerkend hinanden, hver gang din partner forsøger at møde dig.

 • For begge parter: Sig pyt. Øv jer i at lade de små ting, som irriterer dig, passere.

 • For begge parter: Vær opmærksom på, hvordan I kommunikerer: Erstat vendinger som "kan ikke", "bør ikke" eller "ikke rigtigt" med: "lad os se," "lad os finde ud af", "Jeg er ikke sikker," eller "hvad tror du?

 • For begge parter: Øv jer!

FacebookTwitter