Nu taler jeg, så lytter du ....

Alt for mange skænderier i parforholdet kører af sporet, fordi parterne taler forbi hinanden.

(© Colourbox)

Husker du at høre efter, hvad din partner egentlig siger til dig? Og lytter din partner, når du fortæller, hvilke tanker du går rundt med? Ellers er tale-lytte-teknikken måske det rette værktøj for jer.

Helt grundlæggende handler teknikken om, at man sætter sig ned sammen og beslutter sig for at tage en samtale om en problematik i forholdet. Man har et kort eller en tusch eller en anden ting, der kan fungere som en stafet. Og princippet er, at den der har stafetten, taler, mens den anden lytter. Når man har talt færdig, gentager partneren ens synspunkter med sine egne ord. Og så gives stafetten videre til den anden part, som så har taleretten, og så fremdeles.

Simpelt, men effektfuldt.

Der er flere sandheder

Metoden handler ikke om at finde sandheden midt i skænderiet, for den kan der sagtens være flere versioner af. Men om at få delt med hinanden, hvordan man hver især ser den situation, som man er uenig om, fortæller Peter Nielsen, der er konsulent hos Center for Familieudvikling:

- Tale-lytte-teknikken skaber tryghed, især hvis begge parter har temperament. For hvis bølgerne går højt, kan man let komme til at sige ting, som virker sårende, og som det kan være svært at rette op på bagefter. Men det er utrolig svært at skændes, mens man bruger tale-lytte-teknikken.

- Metoden tvinger begge parter til at tage ansvar for samtalen, fordi man bliver nødt til at vurdere, hvad der er det vigtigste lige nu og skærpe budskabet. Og så giver den ro til at forklare sig ordentligt uden at være bange for at blive afbrudt med nye beskyldninger, som man skal forsvare sig mod. I og med at ens partner gentager, hvad man siger, giver det en større følelse af at blive hørt og forstået, og mange misforståelser kan udryddes på den måde. Og når man gentager partnerens synspunkt med sine egne ord, er der også større sandsynlighed for, at man forstår synspunktet.

Ordene falder på et af familieudviklingscentrets PREP-kurser, hvor Peter Nielsen er underviser. PREP er et kursusforløb i en særlig form for parkursus, som er udviklet på baggrund af amerikansk forskning i, hvad der er fremmende og hæmmende for kommunikation og trivsel i et parforhold.

Samtalen kan være løsningen i sig selv

Peter Nielsen tegner et billede af de to parter i et parforhold på hver sin ø og opfordrer til, at man går på opdagelse på hinandens øer og interesserer sig for, hvordan der ser ud på den andens ø. Og en af måderne at gøre det på er tale-lytte-teknikken.

Teknikken kan faktisk være en stor hjælp både for den, der har svært ved at tale og den, der har svært ved at lytte.

- Metoden løser ikke nødvendigvis problemerne, men den er brugbar, når det handler om et sårbart emne, fordi man ofte får det bedre, når man har delt sin oplevelse af situationen med sin partner. Også selv om man ikke i løbet af samtalen når frem til en løsning af problemet. Oplevelsen af at blive hørt kan faktisk nogle gange være løsningen i sig selv.

På PREP-kurset er en af øvelserne, at parrene øver sig i tale-lytte-teknikken. Og i øve-fasen anbefales det, at man tager et emne op, som har en betydning, men som ikke er parforholdets allerstørste problemområde.

Attituden er afgørende

For at tale-lytte-teknikken skal blive en succes, er det vigtigt at gå ind i den med åbent sind. Og det vil ifølge Peter Nielsen sige med anerkendelse, nysgerrighed, åbenhed og ikke mindst god timing:

- Anerkendelse: Sæt dit eget perspektiv på stand-by. Lad være med at vurdere og kommentere din partners synspunkter, men forstå det, som den anden forstår. Det handler ikke om at rådgive eller løse problemer, men alene om at sætte sig ind i, hvordan partneren ser tingene.

- Nysgerrighed: At være nysgerrig på det gode er let, men at være nysgerrig på det svære er svært. Altså: "Hvad var det, du faldt for ved mig?" er et spørgsmål, som det er let at spørge mere ind til og lytte åbent til, mens: "Hvorfor bliver du vred, når jeg ikke lige gør, som du vil have?" ikke lige så let ansporer til uddybende spørgsmål.

- Åbenhed: Sig hvordan du har det på den gode måde. Meld åbent ud om, hvad du savner, eller hvordan du godt kunne tænke dig, tingene skulle være.

- Timing: Vælg en ramme, der skaber forudsætning for, at kommunikationen lykkes. Hvis du er ked af, at din partner ikke bakker dig op, når du diskuterer med svigerforældrene, skal du ikke begynde at diskutere det ved middagsbordet, mens de selv samme svigerforældre sidder der. Vent til senere.

Reglerne for tale-lytte-teknikken:

- Tal i jeg-form.

- Hold dig til relativt korte udsagn. Der er risiko for, at du taber din partner i en meget lang ordstrøm. Hvis du nævner flere forskellige synspunkter i samme talerække, risikerer du, at din partner kun har opfanget et enkelt synspunkt, når han/hun skal gentage dit synspunkt.

- Gengiv din partners synspunkt loyalt, men med dine egne ord.

- Fokuser på talerens budskab.

- Kom ikke med spørgsmål, modindlæg eller fortolkninger i din gentagelse, da det kan blokere for talerens oplevelse af at blive forstået.

FacebookTwitter