Ny forskning: Parforholdet bliver bedre, når det får et service-eftersyn

Ekstra spot på forholdets styrker og svagheder i god tid, kan være med til at redde forholdet, inden det kommer til et brud.

Parforholdet ser ud til at være den af familiens relationer, der har den største betydning for familiens samlede livskvalitet, og mere fokus på at gøre noget for hinanden er derfor vigtigt, understreger Tea Trillingsgaard, der er en af forskerne bag forsøget. (© ColourBox)

Vi sender bilen til forebyggende service-eftersyn, og vi går fast til tandlægen for at få kontrolleret, hvordan tændernes tilstand er. Og måske skulle vi også lægge et fast årligt par-tjek ind i kalenderen. For ny forskning peger på, at det kan forbedre kvaliteten i parforholdet.

På Psykologisk Institut på Aarhus BSS har man i samarbejde med Center for Familieudvikling gennemført et forebyggende forsøg med 233 par fra henholdsvis Aarhus og København, som ved lodtrækning blev fordelt til enten at modtage to par-tjek med et års mellemrum eller stå på venteliste, altså som en kontrolgruppe.

Resultaterne viser, at regelmæssige parsamtaler hos en psykolog, kan give systematiske forbedringer i parforholdet.

Tre forhold bestemmer kvaliteten i parforholdet

Forskerne bag forsøget måler kvalitet i parforholdet på tre forhold:

  • Parforholdstilfredshed måles overordnet på, om forholdet lever op til partnernes forventninger.

  • Intimitet er også et mål, og her handler det om, hvorvidt parterne oplever, at de er trygge ved nær kontakt i mere sårbare situationer, som f.eks. at søge trøst, tage initiativ til sex eller tage svære emner op i en samtale.

  • Endelig undersøges graden af gensidig opmærksomhed, hvilket omhandler vores oplevelse af partnerens tilgængelighed, opmærksomhed og positive respons på vores egne initiativer til kontakt.

Effekten var der - i hvert fald på den korte bane

Efter det første par-tjek kunne forskerne observere en positiv effekt på kvaliteten i parforholdet, når de sammenlignede partjek-gruppen med kontrolgruppen.

I løbet af året mellem de to par-tjek faldt effekten midlertidigt, steg så igen forud for andet par-tjek, og efter anden samtale var alle mål markant forbedret.

Forskerne tolker resultaterne derhen, at par-tjek er en effektiv metode til at opnå positiv effekt på tilfredshed, intimitet og gensidig opmærksomhed i parforholdet.

- Perspektivet af resultaterne er vidtrækkende, fordi vi ved, at vanskeligheder i parforholdet udvikles over tid, ikke hos nogle få par, men hos flertallet af par, siger lektor Tea Trillingsgaard, som er en af forskerne bag undersøgelsen og tilføjer:

- Parforholdet ser ud til at være den af familiens relationer, der har den største betydning for familiens samlede livskvalitet, og mere fokus på at gøre noget for hinanden – regelmæssigt og i god tid før krisen - er derfor vigtigt.