Red dit forhold inden det gisper efter vejret

Rigtig mange par kommer først til parterapi, når det er for sent. Men et forebyggende par-tjek kan måske forebygge.

(© Colourbox)

Når et nyt parforhold tager sin begyndelse, er det meste lyserødt og idyllisk - og underligt uproblematisk. Men når hverdagen melder sig - og ikke mindst et liv som småbørnsfamilie med stress, manglende søvn og mindre overskud, så er parforholdet for alvor udfordret.

For nogle kører det så skævt, at de går i parterapi for at redde stumperne. Men alt for mange af de par, der går i parterapi, kommer for sent i gang og læner sig reelt op ad et brud, allerede inden parterapeuten overhovedet kommer på banen.

- Så sidder man som parterapeut og tænker: "Var de dog bare kommet for et par år siden", siger psykolog Mattias Stølen Due fra Center for Familieudvikling.

Et regelmæssigt eftersyn af styrker og svagheder

Og det er netop grundtanken bag en ny type par-tjek, som centret tilbyder i samarbejde med Aarhus Universitet: At mange parforhold kan reddes, hvis sprækkerne i forholdet bliver opdaget og lappet i tide.

- Lidt på linje med sundhedseftersyn, tandeftersyn eller syn på bilen, så arbejder vi i par-tjek med et regelmæssigt eftersyn af styrker og udfordringer i parforholdet, forklarer Mattias Stølen Due.

Par-tjek er lavet i samarbejde med amerikanske forskere, og det henvender sig til par, som er over 18 år gamle, er gift eller bor sammen, og har børn under 18.

- Statistisk set vil de fleste par, som har været sammen i nogle år, og som har fået børn, have udfordringer, forklarer psykolog Mattias Stølen Due.

- Men også par, som ikke umiddelbart oplever, at de har store udfordringer, vil kunne have gavn af et par-tjek, der synliggør, hvad der kan gøres anderledes, og hvad man kan være taknemmelig for.

Der er alt for lidt fokus på det, der lykkes

Et par-tjek består af to samtaler, først en undersøgelses-samtale og efter en uge en feedback-samtale.

- Ved den første samtale undersøger man via nogle konkrete øvelser parrets kendskab til hinanden og evne til at værdsætte hinanden. Desuden undersøges de styrker og udfordringer, der er i forholdet, forklarer Mattias Stølen Due.

- Det er essentielt ikke bare at få øje på de områder i forholdet, hvor det er problematisk, men i lige så høj grad at sætte ord på de områder, hvor parret lykkes. Det er faktisk ofte dér, det halter: Med at få talt om, hvor ressourcerne i parforholdet er.

Ved samtale nummer to, feedback-samtalen, får parret Par-tjek-vejlederens tilbagemelding på den første samtale og et spørgeskema, som parret har udfyldt.

En del af parterapi-forskningen

Par-tjekket er en del af et større forskningsprojekt, som Center for Familieudvikling laver i samarbejde med Aarhus Universitet.

Derfor vil parrene blive fulgt nøje det næste års tid, og resultaterne af den årlige konsultation bliver holdt op imod en gruppe, der modtager par-tjek som et online spørgeskema og feedback, der kan tilgås hjemmefra.

Kunne du og din partner tænke jer at bidrage til forskningen, så meld jer på www.par-tjek.dk

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk