Send parforholdet til fødselsforberedelse

Fødselsforberedelse kan handle om andet end gisp og amning: Parforholdet kan rustes til det nye liv.

gravid par
(Foto: Myron Standret © Colourbox)

Fødselsforberedelse kan være andet og mere end undervisning i vejrtrækninger og amning.

På Hvidovre Hospital har man de seneste to år forsøgt sig med en ny type fødselsforberedelse, hvor blandt andet parforholdet har fået plads i undervisningsforløbet.

Dén del er udviklet af uddannelsesleder på Center for Familieudvikling, Søren Marcussen, som også har uddannet de jordemødre, der har stået for samtaleforløbene.

- Grund-ideen med at bringe udfordringerne for parforholdet ind i fødselsforberedelsen er, at parrene skal indstille sig på deres nye virkelighed, allerede inden barnet er født, forklarer han.

Det nye liv levner ikke tid til dig og mig

Inden man får børn, er parforholdet fyldt med hinanden, arbejdet, fritidsinteresserne og vennerne. Men når man får et barn, så kommer der rundt regnet 4-5 timers ekstra dagligt arbejde ind i planen.

Og dét er en kæmpe udfordring for parforholdet.

- Rigtig mange forsøger at gå tilbage til det liv, som var, inden barnet kom til, og få tid til både arbejde, venner og fritidsinteresser oven i arbejdet med at have fået et barn.

- Og så kommer parforholdet under pres, for pludselig er der ingen eksklusiv tid til dig og mig. Og det kan meget let blive kilde til utilfredshed med parforholdet, forklarer Søren Marcussen.

Nye konflikter opstår

Ud over at det bliver et pres for mange, når der pludselig er en masse nye opgaver, der skal fordeles, så opstår der også et helt nyt sæt af forventninger til hinanden og til livet som familie.

- Spørgsmål som: ”Hvordan er man egentlig sammen som familie?”, kan der være forskellige opfattelser af. Og det er noget man som par har brug for at definere, forklarer Søren Marcussen.

Samtidig er det en meget sårbar tid, lige efter man har fået et barn. De fleste er meget overvældede over det, fordi de er påvirket følelsesmæssigt, og fordi de har fået et stort ansvar på deres skuldre.

- Det skaber nye konflikter, som man måske aldrig har haft internt i parforholdet før, når man skal enes om nye opgaver, fælles - eller netop ikke fælles - værdier, og sårbarheden.

Vær forberedt og lær at tale om det

Formålet med kurset er at få talt om nogle af tingene på forhånd, og undervisningen i fødselsforberedelsen tager udgangspunkt i principperne for PREP.

- Når den nye virkelighed banker på, efter at barnet er født, så kan det være, at parret kan huske noget af det, som kurset forberedte dem på.

Desuden får parrene i samtalen udleveret et hæfte med en liste over, hvor man kan hente hjælp, hvis parforholdet er ved at kuldsejle, siger Søren Marcussen.

- Hvis man er bevidst om, at de problemer, man oplever, er helt normale, er det ikke så svært at bede om hjælp. Generelt søger folk hjælp for sent, når parforholdet halter, og så er det sværere at redde. Så en del af den overordnede tanke er, at folk skal få hjælp tidligere i forløbet.

Hvordan ser der ud på din ø?

Den anden del af kurset er et kommunikationsredskab.

- Parrene præsenteres for det, man kalder ”ø-metaforen”, hvor man på skift deler med hinanden, hvordan virkeligheden ser ud fra ens eget perspektiv. Parterne skiftes til at have taleretten og lytteretten.

- Den, der har taleretten, fortæller, hvordan han eller hun ser problematikken, imens siger den anden ingenting. Dernæst gentager lytteren så det, som han eller hun har hørt sin partner sige, men med egne ord. Og dernæst er det så lytterens tur til at fortælle, hvordan virkeligheden ser ud fra hans eller hendes perspektiv.

Facebook
Twitter