Usagte forventninger er landminer i et forhold

Forventninger i parforholdet er intet problem, hvis de bliver mødt og indfriet. Til gengæld er de rene landminer, hvis de ikke bliver indfriet.

(© colourbox)

Forventninger i parforholdet er intet problem, hvis de bliver mødt og indfriet. Til gengæld kan de være ganske problematiske, hvis de ikke bliver indfriet.

Det kan fx være forventninger til i hvor høj grad praktiske aftaler overholdes, hvor ofte man skal dyrke sex eller hvor meget albuerum eller frihed, der er plads til i forholdet.

Måske kender du dem heller ikke selv

Situationer, hvor I går skævt af hinanden i det daglige, kan ofte handle om forventninger, som ikke bliver indfriet - og som er usagte.

Måske er de usagte, fordi vi ikke en gang selv er helt klar over, hvilke forventninger, vi selv har. Måske opdager vi første vores egne eller partnerens forventninger, fordi vores humør pludselig skifter, fortæller Trine Hjorth Sindberg, der er psykolog og underviser ved Center for Familieudvikling:

- Så kan man begynde at kigge efter, om der skulle være et mønster i, hvornår de situationer opstår, hvor man meget pludseligt farer op eller bliver ekstremt ked af det. De kan nemlig meget vel handle om uindfriede forventninger, der måske oven i købet strider mod partnerens forventninger.

Trine Hjorth Sindberg underviser bl.a. på centrets PREP-kurser for par. PREP er et kursusforløb i en særlig form for parkursus, som er udviklet på baggrund af amerikansk forskning i, hvad der hæmmer og fremmer et parforhold, hvor begge kan trives.

- Mange har en ide om, at det er partnerens skyld, hvis deres forventninger ikke bliver mødt. Men man skal tænke på, hvilke forudsætninger partneren har for at imødekomme forventningen. Ligger det fx langt fra hans eller hendes naturlige måde at handle på? Eller ønsker man ligefrem, at partneren skal gøre noget, som man ikke selv ville gøre? Og ikke mindst, fik man overhovedet sagt, at man havde den forventning? De farlige forventninger er de ubevidste, de uudtalte og de urealistiske.

De grundlæggende værdier

Parforholdet er et krydsfelt af forventninger, og for at der bliver plads til begge parter, kan man overveje sammen, hvilke forventninger der er de vigtigste, og hvilke man kan give slip på eller i hvert fald lade træde lidt i baggrunden, forklarer Trine Hjorth Sindberg:

- Der findes ingen objektive sandheder om, hvilke forventninger, det er okay at have i et parforhold. Derfor er det en god ide at afstemme, hvad der er plads til at indfri ved at få talt det igennem sammen.

- Men det kan være meget svært at tale om, fordi forventninger ofte handler om meget grundlæggende værdier. Derfor er det vigtigt at være både imødekommende, anerkendende, nysgerrig og konkret, når man taler sammen om, hvilke forventninger man har. Og det kan være en rigtig god ide at udtrykke sine forventninger som ønsker eller håb i stedet for krav. Og huske at forklare, hvorfor det er vigtigt for én at få en given forventning indfriet.

De typiske forventninger, som kan skabe problemer:

- Tankelæser-forventningen. Ønsket om, at den anden part kan regne ens behov ud. Altså: "Jeg har brug for trøst, selv om jeg virker vred". "Jeg vil gerne have hjælp, selv om jeg siger, at jeg klarer det selv". Eller: "Jeg ønsker mig blomster, men har aldrig sagt det".

- Symbolsk gestus-forventningen. Ønsket om en handling, der beviser noget. Fx: "Hvis du ikke spørger mig, inden du inviterer gæster, så regner du ikke min mening for vigtig". Eller: "Hvis ikke du også bærer skraldet ud en gang imellem, så tager du ikke ansvar herhjemme".

- Kompensations-forventningen. Ønsket om, at ens partner kan give én det, man mangler. Hvis man er stresset på job, forventer nogle, at deres partner tager ekstra meget af det praktiske arbejde derhjemme. Eller hvis man er utryg på sig selv, forventer nogle, at deres partner giver ekstra meget omsorg eller bekræftelse.

- Noget-for-noget-forventningen. Ønsket om, at ens partner gør for én, hvad man selv ville gøre i den samme situation, fx: "Du kunne da lige vende tilbage og spørge ind til det, jeg er ked af, for det ville jeg have gjort".

- Tydelig aftale-forventningen. Ønsket om, at ens partner gør, som man har aftalt. Ofte er aftaler ikke så tydeligt udtrykt, som vi selv tror, og derfor kan en situation blive sprængfarlig, når aftalen ikke overholdes efter den enes målestok.

På PREP-kurset er det en øvelse for parrene at finde frem til, hvilke forventninger de hver især har til deres partner, og hvilke mønstre de kan se i uindfriede forventninger. Og ikke mindst identificere hvilke, der er vigtige og mindre vigtige forventninger til parforholdet.

FacebookTwitter