Det er svært, når arbejdsskaden ikke er til at føle på

Det øgede pres på arbejdsmarkedet er måske medvirkende årsag til, at man pådrager sig en psykisk arbejdsskade. Men det er svært at dokumentere.

(© Colourbox)

Øget arbejdspres, gentagne trusler og mobning på arbejdspladsen kan føre til depression eller stress.

Det er imidlertid svært at dokumentere: Sidste år anmeldte 5.099 arbejdstagere en psykisk erhvervssygdom, hvilket er en stigning på 65 pct. siden 2010. Men kun 4,1 pct. af de sygdomsramte fik arbejdsskaden anerkendt som arbejdsrelateret, skriver Jyllands-Posten.

Lev Nu har bedt erhvervspsykolog Majken Matzau kommentere den store stigning i antallet af de anmeldte arbejdsskader, der tager udspring i det psykiske arbejdsmiljø.

Hvad kommer først?

Majken Matzau forklarer:

- De mange anmeldelser kommer ikke bag på mig, der er jo kommet meget mere fokus på, at langt de fleste årsager til stress er arbejdsrelaterede. Men jeg kan godt forstå, at det kan være svært at dokumentere det som en arbejdsskade, for hvad kommer først – hønen eller ægget?

- Vi taler meget – og mere end nogensinde før – om, at mange mennesker i dag bliver syge og udbrændte på grund af arbejdsrelateret stress. Og for at vi kan finde ud af, om den kan resultere i en egentlig arbejdsskade, kræver det i første ombæring en ordentlig udredning af de sygemeldte.

- Ikke bare af læge og fagforening, men her skal der i højere grad end nu også psykologer på banen. Kliniske såvel som erhvervspsykologer.

Det kræver ro, ro og ro

Ifølge Majken Matzau er problemet i dag ofte, at mange med stress behandles forkert:

- Folk bliver sygemeldt for sent og i for kort tid, og de kommer alt for hurtigt og for voldsomt i gang igen. Samtidig er de stressramte under voldsomt pres fra omgivelserne og skal rende til samtaler, aktivering og fitness, hvilket desværre resulterer i, at stressen bliver værre fremfor at falde til ro. Kuren mod stress er ro, ro og mere ro. Ikke aktivering, personlig udvikling eller fitness af nogen slags.

Kræver udredning

Den sygemeldte når ifølge Majken Matzau slet ikke at få nulstillet sit nervesystem, før han eller hun er tilbage i arbejdet igen.

- Og så ender mange med at blive udbrændte – og måske endda udvikle et post traumatisk stress syndrom. Så... igen må vi spørge: Hvad kom først - hønen eller ægget?

Psykisk sygdom som følge af stress

- Opstår der reel psykisk sygdom som følge af en stressreaktion, må vi dog - alt andet lige - antage, at den enkelte er psykisk prædestineret herfor.

- Jeg havde fx en klient - en forsker i proteinkemi - som fik en stressreaktion, som var arbejdsbetinget, men hvor han som følge af stressreaktionen udviklede en pludselig og meget voldsom OCD, som han nu er langvarigt sygemeldt for og i behandling for. Er det en arbejdsskade? Det mener jeg ikke. Stressen var en arbejdsskade, men OCD'en lå latent i klienten. Derfor er der al mulig grund til, at de enkelte sager bliver ordentlig udredt, forklarer Majken Matzau.

De gode råd

- Det tager mange år at udvikle stress, og den er som oftest udløst af de mange organisatoriske uklarheder, der kendetegner de moderne virksomeder, så mit bedste råd er at være vågen og kritisk og forlange klare linjer i arbejdet, forklarer Majken Matzau.

Hendes gode råd til at komme stress i forkøbet er:

  • Hvad er dine opgaver, og hvad er dine succeskriterier? Hvis dette ikke er meget klart, så er det svært at nå dine mål, at forventningsafstemme og få ordentlig feedback fra chefen.

  • Hvad har du ansvaret for, og hvad har din chef og andre kolleger ansvaret for? Utydelige ansvarsområder kan give uenigheder og personkonflikter.

  • Hvad må du beslutte selv, og hvad skal andre beslutte? Stemmer din beslutningskompetence overens med dit ansvarsområde? Hvis du har stort ansvar men lille indflydelse, så er det et stort problem.