Det kan du gøre ved lavt selvværd

Kernen i lavt selvværd er negative tanker, vi har om os selv. Men man kan ændre sine tankemønstre og selv forbedre sit selvværd, forklarer psykolog.

Man kan 'omstrukturere' negative tanker til positive og på den måde forbedre sit selvværd, fortæller psykolog Irene Oestrich. (Foto: © Sergey Galushko, ColourBox)

Lavt selvværd opstår, når vi er angste for ikke at slå til, angste for ikke at leve op til andres og egne forventninger og en angst for, hvad andre tænker om en.

Irene Oestrich er specialpsykolog i Region Hovedstadens psykiatri og ekspert i kognitiv adfærdsterapi. Hun har skrevet flere bøger om selvværd og beskæftiget sig med emnet i mange år.

Og hun forklarer, at lavt selvværd handler om, at man føler sig truet i sammenhænge, hvor man skal præstere.

På en måde kan man sige, at kernen i selvværd er de tanker, vi har om os selv.

- Selvværd er en personlig konstruktion og består af, hvad man tænker om sig selv, siger om sig selv og hvordan man handler i bestemte situationer. Det handler om værdien: at føle sig god nok, forklarer Irene Oestrich.

Forskel på selvværd og selvtillid

Hun peger på, at lavt selvværd er forbundet med en række psykiske forstyrrelser som angst og depression og har direkte indflydelse på humør, livskvalitet og daglig funktion. Selvtillid handler mest om færdigheder, som at sige fra og ikke finde sig i noget.

Når man har lavt selvværd, kan der let opstå en række destruktive tanker: ” jeg er ikke god nok”,” jeg er et dårligt menneske”, ”jeg er ikke til at elske og skal være alene resten af mit liv”,andre er ligeglade med mig eller tænker dårligt om mig, de kan se mine fejl”, ”jeg er ikke ligeså smuk som andre”.

De negative automatiske tanker kan fx omstruktureres fra ”Jeg er ikke god nok, fordi………. ” til ”Jeg er stadig god nok, og gør det bedste jeg kan….”, forklarer Irene Oestrich.

Personer med manglende selvværd kan gøre en del selv. Irene Oestrich har formuleret disse ti ting, man kan gøre:

 1. 1

  Giv dig selv et konstruktivt eftersyn. Har du for mange negative tanker om dig selv?

 2. 2

  Find ud af hvad du kan sige til dig selv, som støtter og gavner dig og find beviser på, at det er sandt Fx: jeg har mange gode egenskaber (lav en liste)

 3. 3

  Fang katastrofetanker (som ”jeg er ikke god nok”) og falske trusler (det bliver en fiasko), hvor du på forhånd hopper til konklusioner, og lav det om til ”jeg er god nok, fordi….)

 4. 4

  Mød nye udfordrende situationer med forestillinger om ”det bedste der kan ske” (når du er angst, bliver truslen vildt overdrevet i dit hoved).

 5. 5

  Sørg for at gøre det, du har lyst til i stedet for at undgå det, du er bange for.

 6. 6

  Sørg for at ”være den bedste udgave af dig selv”. Brug dine gode egenskaber og opbyg nogle nye.

 7. 7

  Nyd det der går godt og hjælp dig selv med at holde fokus på alt det, der glæder, opmuntrer og styrker dig!

 8. 8

  Få et godt forhold til andre, de fleste tænker ikke noget dårligt og ønsker dig det kun godt.

 9. 9

  Lær dig selv bæredygtige selvbeskyttende færdigheder, som at sætte grænser og sige fra.

 10. 10

  Hvis du ikke kan komme af med de nedbrydende strategier i tanker og adfærd så søg professionel hjælp.

Tre bøger om at forbedre sit selvværd:

 • Bedre selvværd – 10 trin til at styrke din indre.

 • Kort og godt om selvtillid og selvværd.

 • Knubs i livet - om at overvinde og lære af modgang.

I aftes handlede Sundhedsmagasinet om selvværd. Du kan blandt andet møde Ida - en ung pige, der går i terapi for at forbedre sit selvværd. Programmet kan ses på dr.dk/tv.