Din hjerne logger aldrig ud, hvis du konstant tjekker din smartphone

Vores forbrug af smartphones og tablets ændrer den måde, som vi tænker på.

Hjernen fungerer som et filter, der gør os i stand til at skærpe opmærksomheden, men filteret kan blive svækket, hvis vi hele tiden er 'på.' (© ColourBox.com)

Hver fjerde dansker tjekker sin smartphone flere gange i timen, og hver fjerde har også altid telefonen tændt og på lyd.

Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR.

Men sætter man aldrig telefonen på lydløs og lægger den væk, så kan de konstant bimlende og bamlende smartphones ændre indstillingerne i vores hjerner.

- Hjernen modtager signaler fra omgivelserne og bearbejder dem, hvorefter den sender nye signaler ud. Før den digitale revolution skulle hjernen ikke forholde sig til signaler konstant, men det skal den nu, siger Troels W. Kjær, som er hjerneforsker og overlæge ved Roskilde Sygehus.

Hjernen bombarderes med signaler

Hjernen svarer til en supercomputer, der styrer, hvad vi tænker, gør og siger.

Troels W. Kjær forklarer, at hjernen også fungerer som et filter, der gør os i stand til at skærpe opmærksomheden og fokusere:

- Det er netop skiftet i vores opmærksomhed, der kendetegner de moderne tider. Den moderne teknologi gør, at vi ikke kan lade være med at tænke, om der mon er nogen, der har prøvet at få fat på os på de sociale medier, mail eller SMS, mens vi har været optaget med noget andet.

Selvom kroppens supercomputer langt hen ad vejen faktisk godt kan vænne sig til at blive bombarderet med signaler, kan det også få konsekvenser:

- Vi kan for eksempel få sværere ved at tænke dybe tanker eller at være til stede i nuet sammen med dem omkring os, siger Troels W. Kjær.

Online-adfærd kan ende med stress

Det er individuelt, hvor mange signaler den enkelte hjerne kan klare, før den må give op. Men hvis man for eksempel hele tiden lige skal tjekke Facebook eller lægge et billede på Instagram, kan det gå galt, siger Troels W. Kjær:

- Hjernen kan ende med at blive låst fast i en tilstand af alarmberedskab, og det, der kendetegner personer, som går ned med stress, er netop, at deres krop er i konstant alarmberedskab. Den er så at sige hele tiden på vagt.

Men man kan selv undgå at blive låst fast ved at ændre sin digitale adfærd, forklarer Troels W. Kjær:

- For eksempel ved at slappe af, sove eller dyrke sex. Man kan også indlægge nogle ’forstyrrelsesfri zoner’ nogle gange i løbet af dagen. Altså, tidspunkter hvor man helt slukker for telefonen.

Fakta om undersøgelsen

  • Den er udarbejdet på baggrund af 1.006 interviews med danskere på 18 år og derover, som har en smartphone.

  • Interviewene er indsamlet som telefoninterviews i perioden 20.-30. november 2015

  • Den maksimale stikprøveusikkerhed på de samlede resultater er +/- 3,1 procentpoint

  • Du kan se undersøgelsens resultater her.