Fire pejlemærker: Bliv en god rollemodel for din teenager

GUIDE: Bliv bevidst om, hvilke værdier du synes er vigtige og opfør dig så i overensstemmelse med dem.

Hav dig hele tiden for øje, at din teenager spejler sig i dine handlinger, er tanken bag forældre-workshoppen. (Foto: © Johannes Tubæk Hansen, True North)

Dit barn gør ikke, som du siger, men som du gør. Det lyder fortærsket, men det bliver det ikke mindre rigtigt af.

Du er selv den ypperligste rollemodel for dit barn, og det ansvar skal du være dig bevidst, siger Henrik Højstrøm, der er udviklingschef i virksomheden True North.

- Gennem dine egne ord og handlinger sender du signaler til dit barn om de vigtige værdier her i livet. Og de værdier spejler dit barn.

TrueNorth står blandt andet bag en lang række camps for teenagere om, hvordan man når sine mål her i livet og workshops for forældre om, hvordan man bedst hjælper sin teenager med det.

Fire kompaspunkter

På forældre-workshoppen fokuseres der på fire kompas-punkter, som man fra forskningen ved er en vigtig del af det at klare sig godt og have succes.

- Hvis vi som forældre har fokus på – og ikke mindst handler bevidst i forhold til – de fire punkter, så kan vi sætte en fornuftig udvikling i gang hos vores børn, siger Henrik Højstrøm.

De fire punkter, der kan hjælpe dem med at holde fast i deres kurs mod målet er: Optimisme, vedholdenhed, integritet og ejerskab.

Første kompaspunkt: Optimisme

Optimisme handler om at se mulighederne i de situationer, du står i. Du kan ikke styre verden, men hvis du er bevidst omkring det, kan du styre den måde, du forholder dig til verden på.

- Det handler om de ord, du bruger, når du taler med din teenager: Bruger du positive, opbyggelige, konstruktive ord, når du omtaler situationer eller personer, eller går du bag om ryggen på andre mennesker og taler grimt om dem?, siger Henrik Højstrøm.

- Og i handling: Altså hvad vælger du at bruge din tid på? Opbyggelige, positive, konstruktive ting, der gør dig selv glad eller hjælper andre, eller negative, nedbrydelige og uproduktive ting, der piller andre ned?

Andet kompaspunkt: Vedholdenhed

Vedholdenhed handler i høj grad om at bevæge sig lige så stille ”op af bjerget” mod målet.

- Nogle gange har man en stærk indre motivation, der driver én, andre gange må man tage sin selvdisciplin i brug og læne sig op ad den. For det er ikke altid, at det er super sjovt at kaste sig over en opgave, men hvis du har gjort dig klart, hvad det er, du ønsker at opnå, så kan du finde den selvdisciplin, der skal til for at nå det alligevel, forklarer Henrik Højstrøm.

Og hvordan viser man så sin teenager det? Ved at sætte dig nogle mål i dit eget liv og blive ved med at kæmpe for at nå dem, selv når det bliver kedeligt eller svært. Vis dit barn, at det er en værdi at være vedholdende og ikke give op.

- At give op svarer til at sige, at man ikke har, hvad der skal til. Og det er et karaktertræk, der kan blive problematisk for de unge senere.

- Vis dine unger, at du står fast, når der er noget, der er vigtigt for dig, for så lærer du dem at gøre det samme, når de står ude i den virkelige verden, hvor der er så mange, der trækker i dem alle steder fra.

Tredje kompaspunkt: Integritet

Når ens værdier og handlinger stemmer overens, så har man integritet, og det er et vigtigt pejlemærke for de unge, når de skal stå imod de mange fristelser, de møder gennem livet, som kan slå dem ud af kurs.

- Hvis sammenhold i familien er en vigtig værdi for dig, så vis det ved at investere tid og nærvær i familien. Og hvis det er en værdi for dig, at der er brug for alle her i tilværelsen, så vis det i dine handlinger. Så skal du fx ikke gøre alting for dine børn, for så siger du jo, at der ikke er brug for dem, siger Henrik Højstrøm.

- Du kan også være en god rollemodel ved at dele med dem, at der er noget, du selv synes, er svært, og noget som du selv går rundt og gør dig mange overvejelser om, fx på arbejdet. Og erkend når noget ikke er gået som det skulle, så du viser, at det er okay at fejle og sadle om.

Fjerde kompaspunkt: Ejerskab

Ejerskab handler om selv at tage styringen med begivenhederne i ens liv i stedet for at give andre mennesker eller udefrakommende begivenheder skylden eller ansvaret for, at tingene ikke altid går, som man ønsker det.

- Så tænk over, om du selv har en tendens til at beskylde alle andre for, at noget går skævt eller at du ikke har det godt, om du benægter, når du har begået en fejl, eller opgiver, når du møder modgang, for så lærer du indirekte dine børn, at det er sådan, man møder livet.

- I stedet kan du vælge at tage ansvar for situationen. Du kan indrømme fejl, og give en undskyldning, når det er på sin plads. For det giver respekt.