Forsker: Din smartphone kan gøre dig afhængig

Ifølge psykolog Morten Fenger bliver flere og flere verden over afhængige af at holde sig opdateret på nettet.

Belønningscenteret i hjernen bliver aktiveret af, at man holder sig orienteret om, hvad der sker ude i verden eller i vennekredsen, forklarer Morten Fenger. Og derfor kan man blive afhængig af det. (Foto: © Ezra Bailey, Getty Images)

Med udbredelsen af mobile enheder som smartphones og tablets, er det blevet nemmere og hurtigere at være koblet på internettet døgnet rundt.

Teknologiens udvikling betyder, at man altid kun er et enkelt klik væk fra sin mail, nyhedssites eller Facebook og andre sociale medier. Og for nogle kan det være en særdeles svær balancegang at glide ind og ud ad den virtuelle verden og den fysiske verden.

Morten Fenger er psykolog og ph.d. og forsker i internetbaseret behandling. Han ser både fordele og ulemper ved internettets muligheder. Men han mener også, at internettet risikerer at gøre folk afhængige.

- Flere internationale rapporter viser en stigning i antallet af personer, som er afhængige af internettet. De bliver rastløse, irritable og får simpelthen abstinenser, hvis ikke de bliver stimuleret via nettet, siger han.

Hjernen belønner dig

Rent kemisk set er det ikke så besynderligt, at vi har behov for at scanne nettet for nyheder eller nye opdateringer på de sociale medier. For handlingen virker som en katalysator for det såkaldte belønningscenter i hjernen. Det betyder, at vi får en følelse af velvære.

- Det er også det center i hjernen, der bliver aktiveret, når man for eksempel drikker sodavand med sukker, eller når man dyrker sex, siger Morten Fenger.

- Belønningscenteret bliver aktiveret af, at man holder sig orienteret om, hvad der sker ude i verden eller i vennekredsen.

Der findes endnu ingen danske undersøgelser på området for internetafhængighed. Men baseret på internationale rapporter, skønner Morten Fenger dog, at cirka to procent af befolkningen er internet- afhængige, mens andre 10 procent befinder sig i risikogruppen for at blive afhængige.

Mindre empati og nærvær

For langt størstedelen af os ender det dog ikke nær så galt. Men ifølge Morten Fenger vil behovet for at gå på internettet ændre vores sociale adfærd.

- Smartphonen sluger vores opmærksomhed. Dermed fratager den os for eksempel evnen til at registrere vores omverden og vores medmennesker. Det betyder blandt andet, at vores oplevelse af empati og forbundethed bliver svækket, og hvis man ikke træner og vedligeholder sin sociale følsomhed og forbundetheden, så forsvinder den, siger han.

Fakta om undersøgelsen

  • Den er udarbejdet på baggrund af 1.006 interviews med danskere på 18 år og derover, som har en smartphone.

  • Interviewene er indsamlet som telefoninterviews i perioden 20.-30. november 2015

  • Den maksimale stikprøveusikkerhed på de samlede resultater er +/- 3,1 procentpoint

  • Du kan se undersøgelsens resultater her.