For hård på Facebook? Emma Gads råd om høflighed til Esben Lunde Larsen og alle os andre

Gode gamle Emma Gad kan også bruges i vores omgang med hinanden på Facebook. Vi har fundet et par guldkorn frem.

Esben Lunde Larsen har beklaget den hårde tone i et opslag på Facebook. (© dr)

Den nye miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen røg ud i et gedigent stormvejr med en opdatering på Facebook i aftes, hvor han sendte en bredside efter den radikale miljø-ordfører Ida Auken:

”Sidder med smil på læben og glæder mig over, at Ida Aukens tid som miljørelevant politiker er omme….Hvor er det skønt for dansk miljø- og fødevarepolitik, at endnu en Auken er kørt ud på et sidespor af vælgerne”.

Det førte til heftig kritik af ham på de sociale medier, hvor han blev beskyldt for at være arrogant og mangle dannelse og pli.

Så vi har kastet et blik på Emma Gads gode råd om takt og tone, og fundet et par stykker, som Esben Lunde Larsen – og alle andre i øvrigt - kan have i baghovedet, inden man skriver statusopdateringer på Facebook.

Bevar roen

Emma Gad opfordrer blandt andet til, at man bevarer roen, når man vil sige sin mening:

"Søg at bekæmpe opblussende Heftighed og sig Deres Mening paa en stille men bestemt Maade."

Høflighed frem for alt

Hun anbefaler, at man holder sig til høflighed, også selv om man selv bliver mødt af det modsatte. For den dårlige opførsel hænger ved:

"Jo mere Uhøflighed man møder hos en Modpart, jo stærkere staar man, naar man selv er fuldt ud høflig. Ikke alene handler man rigtigt derved, men det er ubetinget behageligst for En selv. Hvis man er et blot nogenlunde fintfølende Menneske, kan selv en lille Hensynsløshed, som man har gjort sig skyldig i, paa den mærkeligste Maade nage En og atter og atter komme igen i Ens Bevidsthed."

Hold den gode tone på jobbet

Og sidst men ikke mindst understreger hun vigtigheden af, at man på jobbet gør en ekstra indsats for at bevare den gode tone:

"Af hvad Art Arbejdsstedet end kan være, er det af største Betydning, at der, som i al anden menneskelig Omgang, overholdes en human og sømmelig Tone."

Især det sidste med den humane tone har Esben Lunde Larsen tilsyneladende taget til sig efter den voldsomme kritik, han fik.

Han har nemlig i dag, 12 timer efter den første opdatering, beklaget den hårde tone i sit udfald mod Ida Auken.

Sig undskyld

Dermed viser han, at Emma Gad gode råd om, at det at give en undskyldning og række en forsonende hånd frem stadig gælder:

"Hvis De har handlet ukærligt eller blot været mindre høflig mod En eller Anden, bær da ikke Nag til Vedkommende derfor, hvilket desværre er det almindelige. Vær da højmodig nok til at gøre en Undskyldning. Den, der kan det, har en Rigdom i Sjælen, som Intet og Ingen kan berøve En."

Og man skal også kunne indrømme en fejl, siger Emma Gad.

"Vær overhovedet ikke bange for at indrømme, at De har haft Uret, hvis De inderst inde føler, at saaledes er det. De allerfleste store Fjendskaber har udviklet sig af taabeligt Rethaveri og Mangel paa Evne til at se Sagen ogsaa fra Modpartens Synspunkt. Intet afvæbner i højere Grad Vrede end en fremstrakt Haand i Forbindelse med de Ord: Jeg har maaske haft Uret – glem det, og lad os være gode Venner. Næsten Ingen kan staa for det."

Emma Gad

  • Født 21. januar 1852, død 8. januar 1921.
  • Københavnsk forfatter og dramatiker, som er mest kendt for bogen "Takt og Tone - Om Omgang med Mennesker" fra 1918.
  • I 1886 debuterede hun som dramatiker på Det Kongelige Teaters Nye Scene, og samme år oversatte og bearbejdede hun etikettebøgerne Man skal aldrig! og Man skal altid.
  • Hos Emma Gad finder man gode råd om opførsel til hverdag og fest, om man er høj eller lav.
  • I 1898 var hun medstifter af Kvindernes Handels- og Kontoristforening, der var den første faglige organisering af kvinder på kontor.
  • Emma Gad blev i 1915 ansat på Politiken.
  • Kilde: Wikipedia