Hver tredje dansker: Ubehageligt at have min smartphone uden for rækkevidde

Der er to evolutionære mekanismer, der gør, at vi let kan blive afhængige af smartphones.

Vores frygt for at få glip af online fællesskab på vores smartphone betyder, at det kan føles ubehageligt ikke at have sin telefon inden for rækkevidde. (© Colourbox)

Føles det ubehageligt for dig, hvis du ikke har din smartphone inden for rækkevidde?

I så fald er du ikke alene. 34 procent af danskerne er helt eller delvis enig i, at det er ubehageligt.

Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for DR.

Smartphones udløser tilfredsstillelse i hjernen

Psykolog og ph.d. Morten Fenger forsker i internetbaseret selvhjælpsterapi. Og han har skrevet en artikel om vores brug af smartphones i fagbladet Psykolog Nyt.

Han forklarer, at der er to mekanismer, der gør os afhængige af at være online på vores smartphone. Den ene er adfærdsbelønning og den anden er straf.

Belønningen sker kemisk i hjernen for adfærd, som rent evolutionært sikrer overlevelse. Og det at holde sig orienteret om eventuelle farer og muligheder er sammen med mad og sex helt grundlæggende for vores overlevelse.

- Hvis vi ikke fik en kemisk nydelse i hjernen, så ville vi ikke bruge tid på at være online og læse nyheder om vores venner og verden omkring os. Ligesom vi heller ikke ville have sex, hvis vi ikke blev belønnet for det med nydelse og tilfredsstillelse, siger Morten Fenger.

Vi frygter at gå glip af fællesskabet

Den anden mekanisme er som nævnt straf-mekanismen, og den hænger også sammen med orientering og fællesskab.

Man bliver fysiologisk straffet for adfærd, som er livstruende. Og udelukkelse af det sociale fællesskab er evolutionært livstruende. Derfor er vi desperate efter at være set, accepteret og aktive i sociale fællesskaber.

- Vi ser i dag, at rigtig mange danskere lider af social angst. Og det hænger også sammen med, at vi er bange for at blive dømt ude af fællesskabet, siger Morten Fenger.

Afhængighed giver problemer i vores offline liv

Problemet med smartphones er, at vi bruger så enormt meget tid online, at det kan gå ud over vores virkelige offline liv. Det er nemlig umuligt at være fuldt opmærksom både online og offline på samme tid.

Eksempelvis kan vi glemme nærværet med vores børn, venner, familie og i hverdagsoplevelser. Eller vi kan blive stresset af at føle os presset til hele tiden at være på.

- Afhængighed af smartphones kan ramme alle. Både ressourcestærke der vil frem i verden, og ressourcesvage der flygter ind i den virtuelle verden for at gemme sig fra den mere forpligtende reelle verden, siger Morten Fenger.

Fakta om undersøgelsen

  • Den er udarbejdet på baggrund af 1.006 interviews med danskere på 18 år og derover, som har en smartphone.

  • Interviewene er indsamlet som telefoninterviews i perioden 20.-30. november 2015

  • Den maksimale stikprøveusikkerhed på de samlede resultater er +/- 3,1 procentpoint

  • Du kan se undersøgelsens resultater her.