- Kæmpe udfordring at forene stridende familiemedlemmer

Ulla Essendrop er vært på anden sæson af tv-programmerne "Rod i Familien", der nu begynder på DR1. Her fortæller hun, hvordan det er at komme tæt på konflikter, der splitter hele familier.

(Foto: DR © DR)

Du kender Ulla Essendrop som fast vært på DR Sporten. Men nu kommer du også til at kende hende som værten, der forsøger at forene stridende familiemedlemmer.

Når anden sæson af "Rod i Familien" starter onsdag 13. marts på DR1, er det med Ulla Essendrop som vært.

Her fortæller hun om programmerne, og om hvordan det er at komme tæt på konflikter, der er så følelsesladede, at de får familiemedlemmer til at bryde med hinanden.

Hvordan vil du beskrive ”Rod i Familien”? - ”Rod i Familien” tager fat i en situation, der er langt mere almindelig og udbredt, end man umiddelbart skulle tro - nemlig familiemedlemmer der har valgt at bryde kontakten med hinanden. Programmet forsøger at hjælpe en initiativtager i familien med at genforene parterne.

Hvorfor er programmet interessant? - Programmet illustrerer nogle ret universelle følelser og mekanismer, som vi alle kan forholde os til. Der er overraskende mange familier, hvor nogle af medlemmerne ikke taler sammen, så mange af seerne oplever problematikken helt tæt på hver eneste dag.

- Vi kan alle sætte os ind i smerten og afsavnet ved at miste. Og vi kender alle den frygt for at blive afvist, som alle de medvirkende kæmper med. Derudover kan vi alle forstå den glæde og lettelse, det giver dem, som bliver genforenet.

I programmet inviteres konfliktens parter til en forsoningsmiddag. Hvad sker der bagefter? - Alle de medvirkende får tilbudt konfliktmægling ved en professionel mægler. Her får de mulighed for at få talt ud i neutrale, trygge rammer, og værktøjer til at se fremad og bevæge sig videre sammen i stedet for hver for sig.

Hvad er din rolle i "Rod i Familien"? - Som vært tager jeg ud og taler med den eller de personer, som har taget initiativ til at gøre noget ved konflikten. Herved får jeg indblik i bruddets årsag.

- Derefter overrasker jeg de stridende parter - og ja, det ER en overraskelse for dem. De har vitterligt ingen ide, om at vi kommer. Her er det min opgave at få deres version af bruddet og prøve at spørge ind til, hvorfor det fører til, at de vælger hinanden fra.

- Og så forsøger jeg at finde ind til de varme følelser, parterne har for hinanden. De er i mange tilfælde gemt godt af vejen, men de er der altid.

Hvordan er det at være så tæt på konflikterne? - Det har været en kæmpe udfordring. Jeg lærer en masse, hver gang jeg møder et nyt menneske i programmerne. Nogle vil gerne fortælle, andre er meget afvisende, og så er der nogen, der reagerer på en helt tredje måde.

- Det har stillet store krav til min evne til at tale med vidt forskellige typer mennesker i vidt forskellige omstændigheder. Det kræver empati og evne til at lytte. Jeg har meget stor respekt for det mod og den styrke, de medvirkende udviser, ved at tage initiativ, tage eller give en udstrakt hånd, og vælge hinanden frem for den ensomme stolthed og stædighed.

Er der noget, der har overrasket dig? - At folk gennem flere år hellere afskriver et forhold til en de elsker og savner for at kunne holde på ret og stædighed. Og hvor små konflikterne kan være. Ja, nogen gange er det nærmest tilfældigheder, der kan føre til mange års adskillelse.

- Og så har jeg gang på gang oplevet, at selvom resten af familien ikke har del i konflikten, så påvirker det altid omgivelserne langt mere, end de stridende tror, eller overbeviser sig selv om.

Hvad håber du, at de medvirkende får ud af det? - En mulighed for en ny begyndelse, som de af den ene eller anden grund ikke selv har turdet tage initiativ til. Måske lærer de også noget om sig selv, deres egne reaktionsmønstre og deres følelser for hinanden. Måske får de også en forståelse af, hvor meget deres manglende kontakt faktisk påvirker deres nære omgivelser.

Hvad håber du, at seerne får ud af det? - Forhåbentlig kan det inspirere andre i samme situation til at tage det første, svære skridt. Og så skal vi huske at værdsætte de gode relationer vi har, så længe de er her.

Har du et godt råd til konfliktramte familier? - Uanset vores alder, ved vi ikke, hvor længe vi eller vores familiemedlemmer er her. Det kan være for sent i morgen. Spørg dig selv, hvad du helst vil kigge tilbage på i dit liv: at du var stædig og ensom, eller at du slugte en kamel eller to, men til gengæld levede et liv rigt på relationer og kærlighed?

Anden sæson af "Rod i Familien" sendes på DR1 fra onsdag 13. marts klokken 20.40 og de følgende syv onsdage.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter