Kan kunst og kultur hjælpe angstramte tilbage i arbejde?

I Silkeborg Kommune forsøger man i øjeblikket, om kultur på recept kan være en vej tilbage på arbejdsmarkedet for borgere, der er sygemeldt med angst, depression eller stress.

Malerværksted på Museum Jorn er en af de aktiviteter, der indgår i forløbet. (© Silkeborg Kommune)

Vi kender alle sammen medicin på recept. De fleste har også hørt om motion på recept. Men hvad med kultur på recept? Det afprøver man i øjeblikket i blandt andet Silkeborg Kommune.

Fire kommuner har fået penge af Sundhedsstyrelsen til over tre år at afprøve, om kulturelle oplevelser og aktiviteter kan hjælpe borgere, der er sygemeldt med stress, depression eller angst tilbage på arbejdsmarkedet. Deltagerne skal indgå i et 10-ugers forløb, hvor de i grupper på 12 personer får tre ugentlige kulturindsprøjtninger.

Stort set alle kulturinstitutioner i Silkeborg er med i projektet, fortæller projektleder Line Sørensen:

- På biblioteket afholdes fælleslæsning, hvor deltagerne får læst en tekst højt, som de sammen reflekterer over. På Museum Silkeborg får de et kulturhistorisk indblik i livet for tidligere generationer bl.a. gennem guidede byvandringer. På Museum Jorn bliver de introduceret for Asger Jorns kunst og skal derefter selv eksperimentere med hans malerteknikker. På Den Kreative Skole består aktiviteterne i billedkunst, korsang, dans/bevægelse og stomp. Deltagerne besøger også KunstCenter Silkeborg Bad, der har en fortid som rekreativt kurbad, og så deltager de i ”Silkeborg Synger Morgensang”, som er et månedligt tilbud til alle borgere i kommunen.

Nogle aktiviteter går igen flere gange, andre kommer man kun på en enkelt gang. Men der er ingen valgfrihed, programmet er sammensat og ligger fast. Det er en recept, lige som på medicin, at man skal prøve det hele.

Et frirum fra lidelsen

Ideen er afprøvet bl.a. i Sverige og England med succes.

- Kultur på recept adskiller sig fra andre kommunale tilbud til målgruppen, fordi de her netop ikke skal arbejde målrettet med deres lidelse, men får en pause fra den. Der er fokus på fællesskab og samvær med andre mennesker. Der er fokus på at fordybe sig i noget uden for én selv, altså kunsten og kulturen, frem for lidelsen inden i én selv.

- Der sker et eller andet, når man for en stund ikke bliver stemplet som syg, men blot indgår i et fællesskab omkring en kulturaktivitet. Det giver et frirum fra lidelsen. Ofte føler disse borgere sig isolerede, her kommer de ud blandt andre, og finder ud af, at de ikke er alene med deres udfordringer, og det gør dem godt.

Line Sørensen forklarer, at der findes fire videnskabelige perspektiver på, hvorfor Kultur på recept virker:

  • Det sundhedsfremmende perspektiv: Det enkelte menneskes modstandskraft i forhold til livskriser afhænger af oplevelsen af sammenhæng og meningsfuldhed i hverdagen. Kultur kan styrke oplevelsen af sammenhæng i tilværelsen.

  • Det mentale perspektiv: ’Flow’ er en mental tilstand hos en person, der udfører en aktivitet og oplever en følelse af energi, fokus, involvering og nydelse. Flow er en oplevelse, hvor aktiviteten har værdi i sig selv, og dermed er fokus på andet end sygdom.

  • Det neuropsykologiske perspektiv: Kulturelle oplevelser kan påvirke hjernens “belønningssystem” og nedsætte produktion af stresshormonet kortisol.

  • Det sociale perspektiv: Deltagelse i kulturelle aktiviteter har en positiv indflydelse på livskvalitet. Dette kan hænge sammen med, at kulturdeltagelse er med til at skabe sociale relationer.

Målet er et praktikforløb

Deltagerne kommer fra forskellige kategorier i kommunens jobcenter: Nogle er i ressource- og jobafklaringsforløb, andre er på kontanthjælp, nogle på sygedagpenge.

Fælles for dem er, at de er sygemeldt med stress, angst eller depression i let til moderat grad.

- Der er flest kvinder på holdene, og det hænger sammen med, at tilbuddet som udgangspunkt tiltrækker mennesker med en vis kulturel åbenhed. Men det vil måske netop være en person uden kulturel interesse, der kan profitere allermest af sådan et forløb.

På de tre år, projektet løber, skal ca. 250 borgere i Silkeborg Kommune have gavn af Kultur på recept.

Efterfølgende evalueres effekten af det, og næste step for deltagerne vil sandsynligvis være et praktikforløb på en arbejdsplads for de flestes vedkommende