Klare aftaler med chefen kan værne dig mod stress

Det er ledelsens ansvar at sikre godt arbejdsmiljø på dit job. Men du kan selv gøre en indsats for at få fokus på det.

(© Colourbox)

Hvis man bliver stresset eller deprimeret på grund af sit job, så skyldes som regel ikke, at man arbejder for meget.

Det handler mere om dårligt arbejdsmiljø på grund af uklar ledelse. Det viser en stor dansk undersøgelse.

Men hvad kan man som medarbejder selv gøre for undgå, at man bliver stresset eller deprimeret af at arbejde under en dårlig chef? Det har Lev Nu spurgt erhvervspsykolog Majken Matzau om.

Klare aftaler er vejen til et godt arbejdsliv

- Det er vigtigt, at understrege, at det er topledelsernes skyld og ansvar, at vi har så mange danskere, der går ned med stress og depression på jobbet. Men når det er sagt, så er der ting, som den enkelte medarbejder kan være opmærksom på, siger Majken Matzau.

Det aller vigtigste er, at ens rolle og arbejdsopgaver på jobbet er meget klart defineret. Som medarbejder bør man derfor gå til sin chef, hvis man ikke har en klar rolle og arbejdsopgave på jobbet.

Hvis ens chef ikke kan svare tydeligt, så må man gå til sin personale/HR-afdeling. Og hjælper det ikke, er der ikke andet at gøre end at søge et andet job.

Dette skal der være klarhed omkring på jobbet:

  • Succeskriterier. Hvad er dine opgaver og hvad er dine succeskriterier? Hvis dette ikke er meget klart, så er det svært at nå sine mål, at forventningsafstemme og få ordentlig feedback fra sin chef.

  • Ansvarsområder. Hvad har du ansvaret for, og hvad har din chef og andre kolleger ansvaret for? Utydelige ansvarsområder kan give uenigheder og personkonflikter.

  • Indflydelse. Hvad må du beslutte selv, og hvad skal andre beslutte? Og stemmer din beslutningskompetence overens med dit ansvarsområde? Hvis du har stort ansvar men lille indflydelse, så er det et stort problem.

  • Kompetencer. Har du og dine nærmeste kolleger de rigtige kompetencer til at løse jeres opgaver? Hvis ikke, så må opgaverne ændres eller jeres kompetencer udvides.

  • Ressourcer. Hvor meget tid, og hvilke ressourcer har du til rådighed til en opgave? Uklare deadlines gør det svært at prioritere sit arbejde, og ressourcerne skal stemme overens med succeskriteriet.

  • Løbende dialog. Det er ikke nok at have klare aftaler lige efter jobsamtalen. Dine arbejdsopgaver kan hurtigt ændre sig for at følge med udviklingen, og din chef bør løbende forventningsafstemme med dig og skabe klarhed om opgaver, roller og ansvar.

FacebookTwitter