Når en stressramt vender tilbage på arbejdet

Det stiller store krav til arbejdspladsen at byde en stress- eller depressionsramt velkommen tilbage efter sygdom,

(Foto: © Gérard Launet, Colourbox)

Det stiller store krav til blandt andet arbejdsgivere og kolleger, når en stressramt vender tilbage på arbejdet igen efter sygdommen, fortæller psykolog Louise Meldgaard Bruhn fra Aarhus Universitetshospital, som har forsket i og skrevet en bog om emnet.

Hun har følgende gode råd til arbejdspladsen:

 1. 1

  Mulighed for at have en kontorplads uden støj og forstyrrelser

 2. 2

  Mulighed for at have et sæt afgrænsede opgaver, som er veldefinerede og overskuelige

 3. 3

  Vægtning af rutineprægede opgaver, fremfor nye opgaver

 4. 4

  Fritagelse for ”akutte” opgaver der forstyrrer dagsrytmen

 5. 5

  Nedsat arbejdstid

 6. 6

  Fritagelse fra møder med mange deltagere

 7. 7

  Fast indlagte pauser