Nogle mennesker er særligt sensitive - det er helt normalt

20 procent af alle mennesker er særligt sensitive - det er ofte engagerede ildsjæle, der reagerer stærkt på for eksempel skæld ud.

(© Colourbox)

Særligt sensitive mennesker er empatiske og retfærdighedssøgende. Omkring hvert femte barn og voksen er meget fintfølende overfor omgivelserne og reagerer derefter, hvis de føler sig krænket eller oplever andre bliver det.

Det er problematisk ikke mindst for børn, der i mange sammenhænge, for eksempel i daginstitutioner og skole, placeres i grupper, hvor dette personlighedstræk ikke respekteres.

Psykolog Athina Delskov er en af forfatterne til bogen ’Sensitive børn’, og hun understreger, at der ikke er tale om en psykisk diagnose, som det er tilfældet med ADHD og lidelser i autisme-spektret, men derimod om et personlighedstræk, som ifølge ny forskning er arveligt.

- Særligt sensitive børn er ofte meget kærlige, empatiske og indlevende, men de kan reagere følelsesmæssigt meget stærkt på skæld ud og hård tone. De tænker meget over tingene og har en stor retfærdighedssans og det kan jo være besværligt, når verden ikke er retfærdig, forklarer hun.

Kan ikke klare mange stimuli

20 procent af alle mennesker, børn og voksne, er Highly Sensitive Persons (HPS). Vi kender dem i hverdagen som engagerede ildsjæle, originaler, menneskekendere, men også sårbare og temperamentsfulde.

Lene Sonne er pædagog og børnehaveleder med særlig fokus på de sensitive børn. Hun forklarer:

- De kan også reagere med at trække sig fra sociale sammenhænge, fordi de ikke kan klare mange stimuli samtidig, og derfor bliver både de - og især deres forældre - ofte angrebet for at være både pylrede og dårlige opdragere.

Man skal se bort fra det normale

Begge forfattere til ’Sensitive børn’ understreger vigtigheden af, at alle forældre, pædagoger og psykologer og psykiatere sætter sig ind i, hvilke karaktertræk der præger særligt sensitive personer, fordi de, ifølge Lene Sonne, ofte falder mellem to stole.

- Det er vigtigt, at de, der stiller diagnoser, kender det her område, så vi ikke kun opererer med – firkantet sagt – de normale og diagnoserne.

- Der er altså et stort område ind imellem, hvor der blot er tale om et personlighedstræk, men hvor det kan se ud som noget andet. 

Hør interviewet med de to forfattere i Sundhed på P1: