Øget forbrug af antidepressiv medicin hos børn der har mistet en forælder

For pigernes vedkommende rammer det særligt hårdt, hvis det er mor, der dør, viser forskningen.

Det er første gang, vi har fået så solid dokumentation for, hvor alvorligt børnenes tab kan udvikle sig, siger seniorforsker Pernille Envold Bistrup. (Foto: AGF © ColourBox)

Hvert år oplever omkring 2.000 børn under 18 år, at enten mor eller far dør, og nu viser ny forskning fra Kræftens Bekæmpelse, at disse børn har markant øget risiko for at få medicin mod depression.

- De fleste børn og unge kommer igennem deres tab uden varige mén, men en gruppe udvikler altså alvorlige, behandlingskrævende depressioner, fortæller Pernille Envold Bistrup, psykolog og seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse.

Hun håber, at denne nye viden kan være med til at forebygge, at børnene får varige mén af deres tab, der er så store, at de kræver medicinsk behandling.

Blandt andet ved at nedbryde tabuet omkring børn og død:

- Når børn mister en forælder, så ved alle omkring barnet godt, at det er sket, men ingen får sagt det første ord, ofte fordi de er bange for at gøre barnet ked af det. Så vi skal have oplyst alle om, at det er vigtigt at tale om det, når et barn mister far eller mor.

Men også ved at opfordre sundhedsvæsenet til at træde mere systematisk til med hjælp til hele familien, når en forælder dør.

- Der skal støtte til hele familien, på familieplan. Ikke bare mor, søster og bror hver for sig, slutter Pernille Envold Bistrup.

Forskningens resultater:

  • Ny forskning fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning viser, at der er markant øget forbrug af antidepressiv medicin, hos børn der har mistet.

  • Blandt drenge var risikoen for at bruge medicin ikke signifikant forøget, hvis man mistede i alderen 6-12 år, men den var 31 pct. forøget, hvis man mistede i alderen 13-19 år.

  • Blandt piger var risikoen for at bruge medicin 19 pct. forøget, hvis man mistede i alderen 6-12 år og 43 pct. forøget, hvis man mistede i alderen 13-19 år.

  • For de unge voksne drenge og piger var der en øget risiko for at bruge, medicin hvis man havde mistet helt op til 30 års alderen.

  • Blandt pigerne var der særligt sårbare grupper. De mest sårbare piger var de, der mistede til selvmord sammenlignet med at miste til andre årsager. Samt de, der mistede en mor, sammenlignet med de, der mistede en far, og de, der mistede tidligt sammenlignet med de der mistede sent i livet.

  • Risikoen for at bruge medicin til behandling af depression var størst lige efter tabet, men var stadig øget selv to år efter tabet.

Facebook
Twitter