Penge gør dig lykkelig - til en vis grænse

Rige mennesker er gladere. Men når de passerer en vis beløbgrænse, så giver flere penge ikke mere lykke.

Vores følelse af, om penge er lig med lykke er relativ. Har vi flere eller færre penge end vores omgivelser? Det er det afgørende. (© ColourBox)

Hvis man spurgte alle danskere, om de ville blive lykkeligere, hvis de havde en større indkomst, så ville langt, langt de fleste sikkert svare ja.

Men det er faktisk ikke så enkelt, siger Meik Wiking, der er direktør for tænketanken Institut for Lykkeforskning.

- Altså, det er rigtig nok, at rige personer helt generelt er gladere end personer, der ingen penge har. Og det siger jo sig selv, at hvis man ikke har penge til at få mad på bordet, så er det en kilde til ulykke.

- Men når man kommer over et vist niveau på indkomst-stigen, så har en ekstra indkomst ikke længere en effekt på humøret.

Han henviser til et studie, der blev lavet på Princeton Universitetet i USA for nogle år siden af to forskere, en økonom og en psykolog. De spurgte 450.000 amerikanere om, hvor lykkelige de var, og hvor meget de tjente.

Undersøgelsen viste, at op til 75.000 dollars om året, det vil sige i omegnen af en halv million kroner, da blev folk faktisk lykkeligere, jo mere de tjente. Men når de havde passeret den magiske grænse, så det faktisk ikke ud som om, at flere ekstra penge betød mere ekstra lykke.

Følelsen af penge og lykke er relativ

Psykolog Henrik Tingleff, der besvarer spørgsmål i Lev Nu’s brevkasse er enig.

Både i at det er et felt, det er svært at finde solid evidens på, blandt andet fordi det er forskelligt, hvordan vi måler lykke, men også i at der er en grænse for, hvornår penge er lig med lykke.

- Lige i det øjeblik, man får sin lottogevinst, lønforhøjelse eller arv, bliver man rigtig glad, men det rinder ud.

- For du vænner dig til det nye, til det at have pengene, og så bliver dit forbrug højere, og du begynder at sammenligne dig selv med nogle andre mennesker. Dem der er på dit nye niveau. Og så giver det pludselig ikke så meget lykke mere.

Desuden er lykkefølelsen relativ. Det handler ikke så meget om, hvilket beløb man får, men hvordan pengene slår til i den hverdag, man har.

- Hvis man bor i et parcelhus i Ringkøbing kan man måske være lige så lykkelig for 300.000 kroner, som man i København kan være for 800.000 kroner. Fordi husene blandt andet er meget billigere dér. Det handler om, hvor godt ens økonomi hænger sammen.

Og det er måske netop derfor, der er et mætningspunkt ved en vis – ganske vist relativt høj – beløbsgrænse på en halv million kroner eller lidt derover.

- Det passer jo meget godt med, at det er det beløb, der i nogle områder af Danmark giver en velpolstret dagligdags økonomi, hvor der er råd til en ny vaskemaskine, hvis den gamle bryder sammen eller en god ferie om sommeren.

Vi vil gerne tjene mere end naboen

I virkeligheden interesserer det os ikke så meget, hvor stor vores absolutte indkomst er. Det er den relative indkomst, som betyder noget for vores humør, forklarer lykkeforsker Meik Wiking:

- Vi bliver simpelthen glade, hvis vi tjener mere end naboen. Og omvendt: Hvis man sammenligner sig med nogen, der er rigere, så har det simpelthen en negativ effekt.

Man har på et tidspunkt lavet en undersøgelse, hvor man spurgte, om folk helst ville tjene 50.000 kroner og bo et sted, hvor den gennemsnitlige indkomst var 25.000 kroner, eller om de helst ville tjene 100.000 kroner og bo et sted, hvor den gennemsnitlige indkomst var 200.000.

- Og det viser sig, at halvdelen hellere vil have den lavere absolutte indkomst, hvis den samtidig betyder, at man tjener dobbelt så meget som naboen.

- Grunden til det er, at vi ikke kun er interesserede i forbruget i sig selv, men mere den sociale symbolværdi.

Og så har det faktisk også en betydning, hvad du bruger pengene på, tilføjer psykolog Henrik Tingleff:

- Forskning viser, at hvis du udelukkende bruger pengene på materielle goder, så har de en mindre effekt på din lykke, end hvis du bruger pengene på oplevelser.

- Du bliver altså ifølge forskningen mere lykkelig af at bruge 100.000 kroner på en dejlig ferie end af at bruge 100.000 kroner på en ny sofa.

Gener, kultur og nære relationer betyder mere

Hvis vi træder et skridt tilbage og ser på begrebet lykke overordnet, så er det i virkeligheden slet ikke pengene, der er afgørende for vores lykke.

Det er helt andre parametre, som vi oven i købet ikke selv har særligt stor indflydelse på, forklarer Meik Wiking.

Det afgørende er ifølge ham tre ting:

- Generne. At være født det rigtige sted. Og de nære relationer.

- Man ved simpelthen fra tvillingestudier, at vi er født med en vis portion lykkefølelse, som er uafhængig af, hvordan vores liv i øvrigt former sig. Derudover er der store nationale forskelle på, hvor lykkelig man føler sig. Her er vi generelt meget lykkelige i Danmark og de øvrige skandinaviske lande. Og måske vigtigst af alt: Har du familie og gode venner. Føler du dig hørt, set og rummet, og som en del af et fællesskab, så har det langt større betydning for din lykke end penge.