Præster skal lære mere om at forebygge selvmord

Nyt forskningsprojekt viser, at mange præster er i tvivl om, hvordan de bedst hjælper selvmordstruede mennesker.

Nyt forskningsprojekt viser, at præster har store muligheder for at være med til at forebygge selvmord, men de mangler viden og undervisning. (© Gettyimages)

Når man i den offentlige debat taler om selvmordsforebyggelse, så tænker man ikke umiddelbart på, at præster kan bruges i den sammenhæng.

I stedet har man peget på psykiatere, psykologer, praktiserende læger eller sygeplejersker som de fag-grupper, der har haft faglige kompetencer til at forebygge selvmordstanker og selvmordsadfærd.

Men et helt nyt forskningsprojekt, foretaget af Center for Selvmordsforskning, viser, at præster har store muligheder for at være med til at forebygge selvmord, men de mangler viden og undervisning.

- Jeg synes, det er svært at generalisere og sige, at alle præster mangler viden. Men jeg synes da, det er vigtigt, at præster hele tiden erhverver ny viden og indsigt, også på det her område, forklarer sognepræst og leder af 'Sjælesorg på nettet', Pernille Hornum.

- Præster kan jo møde mennesker, der går med tanker omkring selvmord, så det er væsentligt, at vi kender tegn og symptomer, når det drejer sig om netop det. Men selvom vi får mere viden på området, så skal man huske, at vi jo ikke er eksperter, så derfor mener jeg, at det er vigtigt, at vi præster ved, hvilke eksperter, der skal henvises til, forklarer Pernille Hornum videre.

Tæt på sårbare mennesker

'Sjælesorg på nettet' henviser man blandt andet til Livslinjen, hvis man oplever, at de mennesker, der her chatter anonymt med en præst, går med tanker om selvmord.

Og præsterne kan, ifølge det nye forskningsprojektet, netop være en central faggruppe, når det gælder selvmordsforebyggelse, fordi præsterne i mange situationer er tæt på sårbare grupper med selvmordsadfærd - blandt andet sårbare unge, ældre, efterladte, fysisk og psykisk syge, hjemvendte danske soldater og indsatte i fængsler.

- Jeg skal selv på kursus på Livslinjen for at lære mere om, hvordan vi i en chat kan spotte den slags signaler hos sårbare mennesker. Og det er blandt andet det, jeg mener, når jeg siger, at det er vigtigt, at vi som præster hele tiden erhverver ny viden og nye måder at få indsigt på, forklarer Pernille Hornum.

Center for Selvmordsforskning har på baggrund af forskningsresultaterne udarbejdet et undervisningsmateriale til kommende og fungerende præster.