Pres på pårørende vil vokse i fremtiden

Ni procent af os danskere yder i dag omsorg for syge og ældre familiemedlemmer. Og udfordringen vil ikke blive mindre fremover.

Pårørende, der hjælper med at passe syge familiemedlemmer, er af stor værdi for vores samfund. (© Gettyimages)

De fleste af os vil på et tidspunkt i vores liv opleve at blive pårørende til et familiemedlem, der rammes af sygdom.

Men spørgsmålet er: Er vi alle sammen rustet til at være pårørende med alt, hvad det indebærer?

I Ældre Sagen er en af mærkesagerne at støtte pårørende til ældre og svage.

- Byrden for de mange pårørende til syge og ældre er steget støt igennem de senere år. Dels er der skåret ned på antallet at hjemmehjælpstimer og dels er de enkelte ydelser i nogle kommuner skrumpet eller skåret væk, og mere behandling foregår i dag hjemme i stedet for på hospitalet, så der bliver lagt stadigt mere ansvar på de pårørende.

- Samtidig presses mange pårørende også fra anden side, fordi de har en travl hverdag og et arbejde, der skal passes, forklarer seniorkonsulent i Ældre Sagen, Marie Lilja Jensen.

De pårørendes rolle i fremtiden

I næste måned er Ældresagen vært for en stor konference, der netop skal belyse de pårørendes rolle i dag og i fremtiden.

- Vi bliver jo som befolkning ældre, og det betyder, at flere af os kommer til at opleve at blive pårørende til ældre og syge familiemedlemmer. Derfor er vi nødt til at se på, hvor meget man kan presse ned over hovedet på familien. Vi ønsker en debat om, hvor meget, det er rimeligt, at de pårørende skal løfte, og vi vil gerne drøfte med politikerne, hvordan vi kan støtte pårørende bedre, siger Marie Lilja Jensen.

Mange bidrager med omsorg

Men hvor meget betyder graden af frivillighed for vores samfund i dag?

- Det, vi ved, er, at det forventes, at de pårørende hjælper til, som vores samfund er skruet sammen i dag, forklarer professor i samfundsvidenskab med speciale i analyser af velfærdsstater og velfærdssamfund på RUC, Bent Greve, der supplerer, at i dag er det godt ni procent af befolkningen, som bidrager med omsorg for deres pårørende.

Han supplerer:

-Der vil fra det offentliges side være en stigende forventning om, at de pårørende vil hjælpe til. Men spørgsmålet er i hvilket omfang? De fleste kan blive enige om, at en pårørende fx ikke skal sidde nattevagt på et plejehjem, så diskussionen er, hvornår holder frivilligheden op, og hvornår er der behov for den faglige kompetence?

Der er mange udfordringer, når det drejer sig om pårørendes rolle i dag og i fremtiden.

- Der vil være et behov for, at velfærdsstaten også fremover hjælper til med pasningen af de syge og de ældre. Jeg tror, vi i fremtiden vil se en skønsom blanding af ældre, der stadig gerne vil forblive længst muligt i eget hjem og er heldige, fordi de har pårørende i nærheden til at hjælpe sig - men der vil også være en svag gruppe, der ikke har pårørende i nærheden, og hvor det offentlige må træde til.

Har brug for fleksibilitet

Der vil ifølge Bent Greve også være behov for, at de pårørende får mulighed for at blive mere fleksible på arbejdsmarkedet, hvis de skal kunne holde til at hjælpe deres pårørende.

- Selvom vi i dag siger, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, så ved vi, at hver 10. pårørende vælger at gå ned i arbejdstid og at fem procent helt vælger at forlade arbejdsmarkedet for at passe syge pårørende, forklarer Bent Greve og fortsætter:

- Mange har fleksibilitet i dag, men behovet må antages at være voksende, hvis også pårørende, som stadig er på arbejdsmarkedet, fortsat skal forblive der.