Psykolog: Arv får ofte hadet op i os

Arv giver anledning til stille nag eller frådende skænderier i mange familier.

At dele boet efter en afdød slægtning kan opløse selv de varmeste følelser blandt søskende. Konflikterne handler sjældent om selve arven, men snarere om fortrængte følelser, der kommer op til overfladen, når arven skal deles. Hvad er retfærdigt - og hvad er rimeligt?

Der er blandt andet, hvad DR1 dokumentaren, Til arven os skiller, handler om i aften.

Psykolog Søren Braskov, der medvirker i aftenens program, forklarer hvorfor det er så stærke følelser, der sættes i spil i forbindelse med sådanne sager:

- Arv handler om vores forældre. Når det handler om vores forældre, så handler det jo om anerkendelse og opmærksomhed, om kærlighed,forståelse og accept. Vi bliver ved med at være barn af vores forældre. Også selv om vi er plus 50 og mere.

- Så det spiller stadigvæk ind: Bliver jeg set, bliver jeg anerkendt? Forhåbentlig bliver man da også mere moden med nogle ting. Men på det her område, bliver man mere barnlig, mere krævende og ramt på noget, som har med en gammel sårbarhed at gøre.

Der er mange konflikter

En ny undersøgelse, som DR har fået lavet, viser, at hvert femte arving har oplevet stridigheder. Det giver en rettesnor om, hvor store følelser, der er i spil, og hvor svært det kan være at afgøre disse sager familiemedlemmerne imellem:

- Der er jo rigtig mange konflikter, som vi forsøger at løse via juraen. Hvad kan være mere retfærdigt, end at vi kigger koldt og nøgternt på noget og siger, jamen hvad siger loven og hvad siger reglerne?

- Men selvom en konflikt bliver løst ad den vej, så er det jo langt fra sikkert, at den følelsesmæssigt og emotionelt er løst. Og det er dér, hvor det bliver svært, forklarer psykolog Søren Braskov.

Hadet kan fortsætte

Søren Braskov supplerer, at hjælp udefra er en god ting:

- Det er her mægling og mediation har sin værdi. Det kan godt være, at der juridisk er afsagt en dom eller truffet en afgørelse, men familier er splittede og hadet kan være stort.

- Så selv om, der er faldet en dom, kan der stadigvæk være noget, der er uforløst, som forpester måske den ene og den andens liv - og der jo i hvert fald her, at det kan være værdifuldt at prøve at tænke: Jamen der er både en juridisk og en psykologisk størrelse.

- Vi skulle jo gerne skulle have den sidste del med også, fordi det gør, at der i højere grad er fred og fordragelighed. Og ikke optræder hævnfølelser eller den sårethed, som kan gøre, at der er noget, der bliver ved med at køre videre og videre.

LÆS HELE TEMAET OM ARV HER.