Rapport: Forholdet til børnebørnene gør danske ældre særligt lykkelige

I Danmark er man sammen af lyst og ikke af pligt, og det gør bedsteforældre i Danmark lykkeligere end andre steder i Europa.

Danske bedsteforældre blander sig fx ikke i opdragelsen af børnebørnene, men fokuserer mere på nærværet i relationen, og det giver en højere lykkefølelse. (Foto: Monkey Business Images © ColourBox)

Danske ældre er lykkeligere end ældre i andre europæiske lande, viser en ny rapport fra Institut for Lykkeforskning, som bygger på flere europæiske undersøgelser.

Og hvorfor er de nu det? Ja, ifølge rapporten så opstår de ældres lykke i høj grad ud fra værdifulde relationer mellem ældre og deres børnebørn:

- Vores relationer på tværs af generationerne er ofte karakteriseret af lyst og ikke så meget af pligt, forklarer direktør i Institut for Lykkeforskning, Meik Wiking, til P1Morgen.

- Selv om vi har mindre med hinanden at gøre, fx sammenlignet med Italien eller Grækenland, så er det, når vi er sammen, noget vi har valgt til, vi har lyst til at være sammen. Og derfor kan vi se, at vi er mere tilfredse med vores familierelationer i Danmark, end man er i Sydeuropa, tilføjer han.

Nærværet er i fokus

Danske ældre forholder sig, modsat ældre i andre europæiske lande, ikke til opdragelsen af deres børnebørn, men fokuserer i stedet på nærværet i relationen til dem, viser rapporten, der samtidig peger på, at danske ældres relation til deres børnebørn handler om kvaliteten i samværet og ikke kvantiteten af samvær.

De ældre, der har børnebørn, har simpelthen en højere livstilfredshed end ældre, der ingen børnebørn har.

- Samværet med børnebørn er altså en værdi i de ældres optik, der er med til at generere og opretholde lykke, uddyber Meik Wiking.

Ifølge rapporten er den værdifulde relation gensidig. Samværet mellem ældre og deres børnebørn skaber nemlig indblik i nye og forskellige perspektiver. Samtidig betragter børnebørnene samværet med deres bedsteforældre som et frirum, hvor fokus er på hygge og værdien i de gode stunder sammen

Velfærden spiller også ind

Ud over de gode relationer til børnebørnene, så peger Meik Wiking på, at vi har en høj grad af frihed i Danmark også for de ældre. Økonomisk frihed og økonomisk tryghed. Og en høj grad af sikkerhed for behandling ved sygdom.

- Det, der er interessant ved Danmark (ved de her målinger, red.), er, at de ældre ligger højere end det nationale gennemsnit. Når man ser på målinger rundt i Europa, så ligger de ældre typisk under det nationale gennemsnit.

Meik Wiking har dette gode råd til ældre, der gerne vil være en del af de positive lykkemålingstal:

- Man skal holde sig aktiv, både rent socialt og fysisk.

- Det er også derfor vi forsøger at gøre opmærksom på den kampagne, der hedder "Aktive generationer", hvor man har aktivt samvær på tværs af bedsteforældre-børnebørn-generationerne. Det kan fx være bedsteforældredag i institutionerne, hvor farfar kommer ud og fortæller om, hvordan man legede sammen, dengang han var barn.

Facebook
Twitter