Selvmordstruede børn og unge skal hjælpe hinanden i grupper

Kan det at dele sine oplevelser og tanker med andre i samme situation måske være vejen frem i behandlingen af selvmordstruede unge? Det vil man forsøge i Region Syddanmark.

Hidtil har selvmordstruede unge fået tilbud om individuel behandling, men der er nogle, som det ikke lykkes at hjælpe ad den vej. Måske kan det være en hjælp, hvis de møder andre i samme situation - det vil Region Syddanmark nu prøve. (Foto: Annett Bruhn © Scanpix)

Der findes nogle selvmordstruede unge, som af den ene eller anden grund ikke rigtig synes at have gavn af de eksisterende behandlingsformer, og dem vil man nu forsøge at skabe et nyt behandlingstilbud til hos psykiatrien i Region Syddanmark.

Med en pose penge fra satspuljen skal det afprøves, om gruppebehandling kan virke hos den gruppe af unge.

- Det gælder for det første gruppen af svært selvmordstruede unge, som har gentagne selvmordsforsøg bag sig, og hvor deres psykiske sygdom gør, at de næsten kronisk er i risiko for at begå selvmord, og hvor man nærmest kan sige, at selvmordsforsøg er en del af deres symptombillede, forklarer administrerende direktør på psykiatrisygehuset i regionen, Charlotte Josefsen.

Headspace

Headspace er et gratis og anonymt rådgivningstilbud til unge mellem 12 og 25 år.

Initiativet stammer fra Australien, og herhjemme er det Foreningen Det Sociale Netværk, der står bag initiativet.

Man kan henvende sig direkte fra gaden uden tidsbestilling. Man kan også chatte med en frivillig mandag til fredag fra klokken 12 - 22.

Du kan finde dit lokale Headspace i Aalborg, Odense, Esbjerg, Horsens, Roskilde, Rødovre og København. Find dit lokale Headspace her.

- Og så gælder det gruppen af børn og unge, som endnu ikke er i det psykiatriske system, men som kommuner og bosteder har svært ved at tackle, fordi de har selvmordstanker, selvmordsudfordringer og selvmordsforsøg.

Mange unge med selvmordstanker henvender sig også hos organisationen Headspace. Så det er ifølge Charlotte Josefsen også vigtigt, at de hér er klar over, at de nye tilbud findes.

Gruppen kan skabe en ny dynamik

Psykiatrien i Region Syddanmark vil med pengene etablere gruppebehandling for de to grupper af selvmordstruede unge og deres pårørende i stedet for som nu, hvor de tilbydes individuel behandling, forklarer Charlotte Josefsen.

- Ideen har vi sådan set både fra Danmark og udlandet, og det er simpelthen et forsøg på at gå nye veje i forhold til de her to grupper af unge, som vi har svært ved at nå med de eksisterende behandlingstilbud.

- Og vi tænker, at behandling i grupper, hvor både den unge og de pårørende deltager, kan skabe en anden dynamik. Det kan være meget betydningsfuldt for begge parter at dele deres tanker og oplevelser med andre i samme situation, og det kan være betydningsfuldt at høre andres tanker og fortællinger.

Finde ind til tanker og drømme

Projektets formål er at forebygge udvikling af massive selvmordstanker, planer om selvmord og selvmordsforsøg blandt børn og unge.

- Vi håber, at disse nye behandlingsformer kan være en vej ind til de unges inderste håb, drømme og tanker, så vi kan hjælpe dem med at finde en anden vej her i livet med nogle flere og andre handlemuligheder.

De to initiativer bliver gennemført i psykiatrisygehusets to børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Odense og Sydjylland fra 2017 til 2020, og de bliver evalueret i 2020.