Små synger sammen: Sang kan skabe harmoni i en gruppe

Musik går direkte i følelserne og kan på et splitsekund gøre atmosfæren kærlig, glad, trist eller, dyster.

Masser af sang og leg samlede 200 børn på Kulturværftet i Helsingør til Små synger sammen-dagen i 2014. (Foto: Rikke Caroline Carlsen © (c) DR)

En trist stemning i hjemmet med sure eller trætte børn kan på et øjeblik forvandles til dans og grin, hvis man sætter en glad sang på og giver sig til at synge. Den dystre salme til en begravelse i kirken gør os parate til at høre præstens budskab. Og den tunge musik i en uhyggelig film kan få de små hår til at rejse sig.

Men hvordan kan det være, at musik har den effekt? Ja, sådan har det altid været, siger musiker og hjerneforsker Peter Vuust. Musik er den direkte vej til følelserne.

- Der skal et meget kort musikstykke til, før vi kan identificere den følelse, som det udtrykker.

- I løbet af et sekund kan vi afkode, om det er trist, farligt eller glædeligt. Det skaber simpelthen et let afkodeligt rum for følelser.

Musik er samhørighed

Ikke alene kan musik hurtigt bringe vores følelser op til overfladen. Den kan også vække de samme følelser i mange mennesker på én gang, siger Peter Vuust.

- Hovedårsagen til, at vi overhovedet har musik, er for at kunne fungere bedre i en gruppe. Musik kan simpelthen overføre følelser mellem mennesker.

Men sang og musik fungerer også fortrinligt til at skabe harmoni og samhørighed i en gruppe:

- Når man fx synger i et kor, så kan tonearterne godt skride lidt, og så synkroniserer og harmoniserer man med hinanden i koret. Og det, der sker, når vi synkroniserer, er, at vi udskiller stoffet oxytocin. Det har man simpelthen målt.

- Oxytocin er også kendt som amme-stoffet, som har den funktion, at det skaber en samhørighed mellem mor og barn, når hun ammer. Men det samme stof kan musik altså få os til at udskille, når vi synger sammen i en gruppe.

Små synger sammen

Netop det at synge sammen i en gruppe har en lang række vuggestuer, børnehaver og dagplejer gjort i dag. Det er nemlig den årligt tilbagevendende Små Synger Sammen-dag, i år med temaet ”venner”.

Så måske kommer dit barn hjem med flag og klistermærker og fortæller, at der har været sangdag i dag.

Og netop fordi musik fungerer godt som harmoniskaber, giver det ekstra god mening i sammenhæng med en børnegruppe, tilføjer Peter Vuust.

- Konflikter kan få et helt andet forløb, når man bruger musik. Det kan skabe harmoni og bringe os sammen.

- Se bare i Japan, hvor forretningsmænd går fra forhandlingsbordet og de hårde forhandlinger ud og synger karaoke sammen.

Lær bedre med melodi på

Desuden er musik velegnet til at hjælpe os med at lære, fx alfabetet.

- Alle voksne kender jo alfabetet. Men faktisk består det af alt for mange bogstaver til, at vores arbejdshukommelse kan rumme dem. Derfor har vi lært det syngende, for så husker vi dem bedre.

- Musik er elementer, hvor rækkefølgen er afgørende. Og derfor kan vi huske lange melodiske forløb, hvilket gør det lettere at huske det næste bogstav, når vi følger det melodiske forløb.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter