Succes med at spotte vordende fædres fødselsdepression

Et nyt pilotprojekt skal opsnappe mænds tegn på fødselsdepression, allerede mens kvinden er gravid.

Der er mange store følelser på spil, når man skal tage forældre-ansvaret på sig - især hvis man selv har oplevet svigt som barn. (© COLOURBOX)

Blandt nybagte fædre får mellem seks og ti procent en fødselsdepression inden for de første seks uger efter fødslen, og symptomerne kan være helt anderledes end mødres.

Mænd kan reagere ved at trække sig væk fra deres nærmeste og dulme smerten ved et misbrug. Eller de kan blive vrede og handle drastisk.

Et nyt pilotprojekt, der skal spotte mændene, før skaden er sket og depressionen er over dem, ser allerede efter halvanden måned ud til at have en effekt.

Det fortalte Rigshospitalets chefpsykolog, Svend Aage Madsen, i denne uge på en stor konference med titlen Far i den moderne familie.

Mistanke om depression

Han fortæller, at siden 1. april i år er 33 praktiserende læger i hovedstadsområdet begyndt at screene vordende fædre for depression, og selvom projektet er så nyt, så har Rigshospitalet allerede modtaget flere mænd i samtaleterapi. Mænd, der er blevet henvist fra deres læge, fordi der er mistanke om fødselsdepression.

Svend Aage Madsen forklarer:

- Vores tal viser, at mellem seks og ti procent mænd hvert år udvikler en fødselsdepression, og vi mener, at der er meget vundet ved at opsnappe dem allerede under kvindens graviditet.

- Vi ved erfaringsmæssigt, at en fødselsdepression hos enten mor eller far kan sætte sig dybe spor i barnets udvikling, forklarer Svend Aage Madsen.

Det nye pilotprojekt skal fortsætte i halvandet år endnu, men Svend Aage Madsen betegner det allerede nu som en succes.

Mange følelser i spil

Der er ifølge chefpsykologen store følelser på spil, når det drejer sig om at skulle håndtere det nye ansvar for et lille nyt menneske:

- Der er mange, der har problemer med at skulle være forældre, hvis de selv har oplevet svigt i deres barndom, så er det blandt andet sådan noget, de har med i bagagen og som vækkes til live, når de skal være forældre. Mange beskriver det som en følelse af forladtdhed.

-Men det er også summen af belastninger. For mange unge mennesker i dag føler, at de skal være gode til alt, og svigter man i forældrerollen, så rammer det måske ekstra hårdt, og får det hele til at ramle sammen.

  • Fædre i dag vil gerne involveres – 95 procent deltager i deres børns fødsler, fordi de har lyst. Dette afspejler nye idealer og forestillinger om faderskab, som omfatter nærvær, tilstedeværelse og engagement.

  • Med det nye faderskab følger også følelsesmæssige udfordringer. 6-7 procent af alle fædre får en fødselsdepression.

  • Depressive mænd udviser hyppigere end kvinder en mere udadreagerende og aggressiv eller misbrugsbetonet adfærd.

  • Det giver mening at screene alle forældre for både ‘mandlige’ og ‘kvindelige’ reaktioner på depression, da alle symptomer kan forekomme hos begge køn.

  • Da mænd ofte selv har svært ved at opsøge hjælp, er det vigtigt, at deres venner eller ægtefæller støtter dem i eksempelvis at kontakte en psykolog – eller tager kontakt på deres vegne.

Kilde: Svend Aage Madsen