Togturen gav Rikke tanker om at dø

Rikke Schimmell er en af de over hundredtusinde danskere, der døjer med en angstlidelse.

Rikke Schimmell har været i et 12 ugers behandlingsforløb for at håndtere sin angst og har i dag lettere ved at bevæge sig rundt alene.

Voldsom hjertebanken, vejrtrækningsbesvær, fornemmelsen af at blive kvalt og svimmelhed.

For Rikke Schimmell har alle de følelser og endda frygten for at besvime og tanker om at dø været fremkaldt af en tur alene igennem København, en tur med toget eller endda bare ved at gå ned og handle.

Noget, som er helt naturligt for mange mennesker, har haft store konsekvenser for Rikke Schimmell, der lider af panikangst.

- Første gang gang var det rigtig slemt, for jeg vidste ikke engang, hvad der skete.

.

- Min hals snørede sig sammen, så jeg spiste ikke noget, og tabte mig også en del, fortæller hun om de anfald, der begyndte i 2008.

- Når det har været værst, har jeg ikke følt mig som en selvstændig person, for jeg er afhængig af, at der er en anden, så jeg er meget fastlåst. Det hårdeste er nok, at jeg ikke har følelsen af at være en, der kan præstere og arbejde, så der er på den måde ikke brug for mig, siger hun.

Mere end 130.000 lever med angst

Rikke Schimmell er bare en af de mange danskere, der lider af angst. Ifølge en rapport fra Sundhedsstyrelsen lever 52.000 mænd og 84.000 kvinder med angst, der kan komme til udtryk i fobier, tvangshandlinger eller social angst, som kan være ekstremt isolerende for den enkelte.

Angstlidelser er kendetegnet ved en betydelig grad af urealistisk angst, som fører til psykisk lidelse eller griber forstyrrende ind over for ens arbejde, uddannelse, eller omgang med andre mennesker.

- Jeg har haft svært ved at tage ned og købe ind alene, jeg har ikke kunnet tage toget og kan ikke arbejde, fordi jeg bliver utryg, siger Rikke Schimmell.

I lange perioder har hun kun har opholdt sig hjemme af af frygt for, hvad der ville ske, hvis hun var alene ude blandt andre. Men selv tanken om at være alene hjemme har i perioder fået Rikke Schimmell til at gå i panik.

Angst og stress kan hænge sammen

I Danmark er der årligt 17.000 nye tilfælde af angst, og ifølge Sundhedsstyrelsens rapport er angst en tung økonomisk byrde, som hvert år koster 948,7 millioner kroner i behandling og pleje. Det er dog ikke helt så enkelt at forklare, hvorfor så mange danskere hvert år rammes af angst, vurderer Esben Hougaard, professor på psykologisk institut på Aarhus Universitet.

- Angst og stress er nært beslægtede lidelser. Det, der ofte fremhæves som forklaring på, at angstlidelser og depression er tiltagende, er at stressniveauet i det moderne samfund er stigende.

- Vi får stadigt flere opgaver, der kan være vanskeligere at overkomme, der bliver stillet flere krav på arbejdsmarkedet, der er færre jobs som ufaglærte, og alt peger på, at de personer, der bliver ramt af arbejdsrelateret stress også får diagnoser som angstlidelser og depression, siger han og uddyber.

- Man anvender almindeligvis en sårbarhed-stressmodel til forståelse af psykiske lidelser, herunder angstlidelser. Der er en lang række arvemæssige psykosociale sårbarhedsfaktorer, som i forskellige kombinationer kan gøre mennesker sårbare for udvikling af angst.

Rikke Schimmell har været i et 12 ugers behandlingsforløb på Frederiksberg Hospital, så hun i dag har nogle værktøjer, der hjælper hende med at håndtere sin angst.

- Det kan være træk ved barndomsmiljøet, traumatiske hændelser under barndommen, tab eller nederlag. Ved sårbare personer kan en angstlidelse udløses af belastende eller stressende begivenheder i form af trusler, nederlag eller tab.

Ifølge Esben Hougaard kan det dog være svært at sige noget om, om antallet af angstramte reelt er stigende, eller om det er udtryk for, at vi blot er blevet bedre til at diagnosticere og behandlingsmulighederne er blevet flere.

- Tilbud om behandling til angstlidelser er for så vidt et velfærdsfænomen, og der er kommet mere fokus på de lettere psykologiske lidelser som angst. Men vi ved ikke, om der er flere, der er ramt af angstlidelser end før. Allerede tilbage i 50’erne talte man om “The Age of Anxiety” og senere om “The Age of Melancholia”, siger han.

Piger og kvinder er i overtal

Det er dog ikke meget tvivl om, at der blandt personer med angstlidelser er en overrepræsentation hos piger og kvinder.

Angstlidelser er almindelige i barndommen, og piger er i overtal helt fra barndommen, og det samme forhold gælder for depression.

- Depression er ikke almindeligt i barndommen, men bliver almindeligt efter puberteten, især hos kvinder, kvinder er i højere grad end mænd rettet mod medmenneskelige relationer, og de sociale bånd betyder mere for kvinder.

Forklaringen kan derfor være, at der i ungdomsperioden vil være flere nederlag for kvinder end for mænd i form af for eksempel brudte kæresteforhold, siger professoren.

Man kan godt have urealistisk angst eller frygt for særlige ting eller begivenheder uden at det berettiger til en angstdiagnose, påpeger Esben Hougaard.

Mange lever med en urealistisk fobi for edderkopper uden at det i særlig grad griber ind i deres dagligdag. Egentlige angstlidelser er derimod som regel stærkt lidelsesfulde og begrænsende for personens livsførelse.

Rikke Schimmell er på vej til igen at ane en normal tilværelse. Et 12 ugers behandlingsforløb på Frederiksberg Hospital har givet hende nogle værktøjer, så hun bedre kan håndtere sin angst, inden hun går helt i panik og får tanker om at dø.

- Jeg kan lettere bevæge mig rundt på egen hånd. Men hvis jeg tænker på arbejde nu, kan jeg godt mærke angst. De mange timer væk fra hjemmet gør meg utryg, så jeg vil gerne ende et sted, hvor jeg kan arbejde, have det godt med det og kunne gøre de ting, jeg vil uden begrænsninger, siger hun.

https://www.facebook.com/DRNyheder/posts/1126819984035191