TV-lægen: Naturen bringer mig i balance

Vi skal i langt højere grad bruge naturens helende kraft, mener Peter Qvortrup Geisling.

Han er selv meget begejstret for naturen og tager meget gerne på fisketur, også med sin seks-årige datter Merle. (© Fra bogen Naturen på Recept)

Da Peter Qvortrup Geisling var seks år gammel, købte hans far en fiskestang til ham. De tog ud til vandet, slog sig ned et stykke ude på molen, satte sandorm på krogene og kastede dem i vandet.

- Min krog er ikke mere end lige nået ned i vandet, før der er bid. Og jeg kan simpelthen huske det endnu, jeg får næsten gåsehud, når jeg taler om det: Den der fisk, der hakkede i min krog, så det rykker i fiskestangen, op gennem min arm, og direkte videre ind i hjernen.

- Der sad nogle kontakter inde i hjernen, der var så klar til at blive tændt, og det blev de den dag.

Den første dag fangede Peter og hans far 12 sild, den næste dag fangede de 22. De tal glemmer han aldrig. Lige siden den fisketur har Peter Qvortrup Geisling været en passioneret lystfisker med et meget tæt forhold til naturen.

(Foto: Inge Lynggaard Hansen © Fra bogen Naturen på Recept)

Naturen er den bedste kur mod stress

Og nu udgiver han sågar en bog om naturens betydning for os mennesker. ”Naturen på recept”, der handler om, hvor vigtigt det er for vores sind og vores krop at komme ud og mærke naturen. Og det bliver kun vigtigere år for år.

- Stress bliver det næste årtis store folkesygdom. Det er den, vi kommer til at bruge flest penge på at behandle. Hvis vi synes, vi har haft en travl dag i dag, så kan vi være sikre på, at det er den langsomste dag i resten af vores liv.

- I modsætning til i gamle dage hvor stress var noget, der opstod hos folk, der levede et ekstremt liv, så er det i dag det normale liv, der giver os stress. Vi har simpelthen været igennem en udvikling, der udfordrer den mentale sundhed i Danmark.

Og det er her, naturen kommer ind i billedet. Peter Qvortrup Geisling peger nemlig på, at naturen er noget nær den bedste forebyggelse og behandling af en række sygdomme og lidelser.

- Natur mindsker risikoen for demens, depression, hjertekarsygdom, stress og angst. Man har set, at galde-opererede patienter, der ligger og kigger ud på marker, kommer sig meget hurtigere end dem, der ligger og kigger ind på en væg.

- Man ser det også i fængsler, hvor de indsatte der ser naturfilm, får færre konflikter, ligesom fødende, der kan se og høre natur, har færre smerter og komplikationer.

Peter og hans datter Merle sætter drage op ved stranden i Skagen. (Foto: Inge Lynggaard Hansen © Fra bogen Naturen på Recept)

Naturen har sit eget sprog

Når vi går på arbejde, eller går rundt inde i en by med busser, højhuse, masser af mennesker, fester og gang i den, så bliver hjernen bombarderet med millioner af input hvert sekund, og det er vi slet ikke bygget til at kunne rumme, siger tv-lægen.

- Det kræver enorme mængder af energi at sortere i alle de input, og dertil bruger man det, der hedder den rettede opmærksomhed.

- Hvorimod, hvis du kommer ud i naturen, så bruger du den spontane opmærksomhed, hvor du scanner omgivelserne. Her kender du sproget, og det koster ingen energi at være til stede sådan et sted. Naturen har sit helt eget sprog og sin helt egen gang. Og det er et sprog, der ligger så dybt i os.

Skal vi så alle sammen flytte ud på landet for at komme i pagt med naturen? Nej, det er ikke det, han mener. Men vi skal sørge for, at der i vores liv er plads og tid til naturen, fordi den er med til at skabe en balance i det hektiske liv.

På sommerfuglejagt. (Foto: Inge Lynggaard Hansen © Fra bogen Naturen på Recept)

Behovet for naturen stiger

Det behov bliver kun større for kommende generationer, siger Peter Qvortrup Geisling. Det liv, der venter vores børn, vil kalde mere og mere på naturen for at komme i balance, og det står i skærende kontrast til den kendsgerning, at børn i mindre og mindre grad kommer ud og får berøring med naturen.

- Undersøgelser viser, at omkring 50 procent af alle forældre mener, at deres børn er for lidt ude i naturen. Det er der mange forklaringer på, blandt andet iPads, computere og tv og lidt for mange planlagte aktiviteter som fodbold, spejder og klaverspil.

- Jeg tror sådan set ikke, man skal være så bange for iPad’en, men de her børn, der med stor sandsynlighed kommer til at opleve meget mere stress end os, hvis de ikke har smagt naturen og mærket naturen som barn, men først skal til at opfinde den, når de får brug for den, så er det meget sværere.

Derfor er det er ekstremt vigtigt, at børnene smager og mærker naturen i barndommen, siger han. Og det gør han ikke for at give i forvejen pressede børnefamilier dårlig samvittighed.

- Jeg tænker sådan set bare på at skære lidt ned på de planlagte aktiviteter og gøre plads til det uplanlagte, hvor man bare tager ud og er derude i naturen. Noget med at have en orm i hænderne og fange sommerfugle sammen med børnene.

- Nogle gange handler det bare om at gå en tur i naturen. For at få skabt en balance. For ellers kører vi i sænk.

Peter Qvortrup Geisling prøver selv at give sin glæde ved naturen, og lystfiskeri, videre til sin datter Merle på seks år. Nogle gange tager de ud og sætter drager op eller fanger sommerfugle. Eller fanger fisk… og giver dem navne.

- Nogle gange låner vi en robåd og ror ud på søen. Og så ligger hun ude i stavnen, mens jeg ror. Det skvulper og klukker lige så stille. Og hvis jeg så holder en pause, så siger hun: ”Ro, far!”

- Jeg har sådan en fornemmelse af, at hun ligger og taler med sig selv eller naturen og sletter harddisken, så der er plads til en masse nyt eller til at mærke sig selv.

Merle og Peter på bådebroen. (Foto: Inge Lynggaard Hansen © Fra bogen Naturen på Recept)